Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 5 /10 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1873
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 15η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  11 του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ και Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2018.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού από το Δήμο Θηβαίων για προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ και έγκριση τεχνικής έκθεσης.
3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 253,00€ στον Κ.Α. 10-6699.0001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την προμήθεια υφάσματος για την επένδυση των μαξιλαριών για τα καναπεδάκια νηπίων.
4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 737,46€ στον Κ.Α. 10-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
5.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 434,00€ στον Κ.Α. 10-6261.0005 με τίτλο «Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Παιδικού Σταθμού Θήβας.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια λοιπού υλικού στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α. 60-6654 με τίτλο «Προμήθειες λοιπού υλικού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την προμήθεια ραφιέρας – συρταριέρας τριάντα θέσεων και εκπαιδευτικού υλικού στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α. 60-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την προμήθεια τρόλεϊ σερβιρίσματος και ντουλαπιών αποθήκευσης στις αίθουσες των Παιδικών Σταθμών Θήβας.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λοιπές προμήθειες στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.700,00€ στον Κ.Α. 10-6699.0001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε ξύλινες πόρτες εσωτερικού χώρου.
9. Έγκριση υλοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Θήβας – Τμήματος Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας από 16-10-2018.


                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         

                            

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση προς δικαιούχους Πρόσθετων voucher - για την υπογραφή της Σύμβασης με τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Θηβαίων

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι τα Οριστικά Αποτελέσματα για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στην διαδικασία για την “υποβολή αίτησης- βεβαίωσης” για τη χορήγηση ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ voucher έχουν αναρτηθεί στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α.


Ως εκ τούτου καλούνται οι ωφελούμενες/οι της δράσης :
1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ),
2. Να απευθυνθούν, άμεσα  στο Γραφείο του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας (ΔΟΘ) ( Κύπρου 3) για την εγγραφή των παιδιών τους και την υπογραφή της σύμβασης. 

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ


                        
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα  19 / 9 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1764
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση Ειδική: 2η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  25 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠ «Δ.Ο.Θ.»                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
                                    

                                                                                                                

                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018

Παιδικοί Σταθμοί 2018-2019 - Χορήγηση Πρόσθετων "Αξιών Τοποθέτησης" Vouchers


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)Α.Ε.

στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 61054/2018 κ.υ.α., (ΦΕΚ Β'

2128/8-6-2018), όπως ισχύει :

καλεί

τους υποψήφιους, οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 5180/14.6.2018, που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019 και οι οποίοι ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να προχωρήσουν στην παρακάτω διαδικασία για την χορήγηση voucher:

α) Ο κάθε υποψήφιος εκτυπώνει Αίτηση για βεβαίωση θέσης, που βρίσκεται στην εφαρμογή Οριστικών Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., την οποία θα δώσει στον φορέα/δομή που επιθυμεί να εγγράψει το παιδί του.

β) Στη συνέχεια ο φορέας/δομή, που θα αποδεχθεί την διάθεση μιας θέσης στην κατηγορία που ανήκει ηλικιακά το συγκεκριμένο παιδί, θα παραλάβει την Αίτηση για βεβαίωση θέσης και θα την καταχωρήσει στην ειδική οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Κατάσταση ωφελούμενων παιδιών ανά φορέα/δομή».

γ) Τα πρόσθετα vouchers θα έχουν ισχύ και θα ενεργοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2018 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου και φορέα/δομής.

δ) Οι φορείς/δομές θα πρέπει να αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους της Πρόσκλησης 5180/14.6.2018.

ε) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι γονείς των παιδιών που αλλάζουν εντός της χρονιάς κατηγορία, δηλαδή από Α.1. (Βρέφος) σε Α.2. (Νήπιο), μπορούν να αιτηθούν για βεβαίωση θέσης στη μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή Α.2. Εφόσον βρουν θέση σε φορέα/δομή τα vouchers θα ενεργοποιηθούν με την συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλικίας.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : από Παρασκευή 14/9/2018 μέχρι Δευτέρα 24/9/2018 και ώρα 24:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ισχύουσας πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. 5180/14.6.2018