Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Ενημερωτική Ημερίδα στη Θήβα για την προστασία από τα κουνούπιαΣτο πλαίσιο του προγράμματος“Διαχείρισης- Kαταπολέμησης των κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον”, που υλοποιεί ο Δήμος Θηβαίων συμπληρωματικά ως προς το σημαντικό έργο-πρόγραμμα της Περιφέρειας και δεδομένης της αύξησης των περιπτώσεων μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε όλη την Ελλάδα, όπως αναφέρονται από το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο Δήμος Θηβαίων και οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε εγρήγορση και σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των πολιτών .

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των δράσεων για την προστασία από τα κουνούπια είναι η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών από επιστημονικά και θεσμικά υπεύθυνους φορείς.

Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους πολίτες την Παρασκευή 17 Αυγούστου και ώρα 11:00 στο κτίριο του ΚΑΠΗ Θήβας (οδός Επαμεινώνδα) όπου θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου, από τους επιστημονικά υπεύθυνους της Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Βοιωτίας και τον ανάδοχο του προγράμματος που υλοποιεί ο Δήμος και η Περιφέρεια.


Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Παιδικοί Σταθμοί 2018-2019 - οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019"

- Ειδική εφαρμογή για τα οριστικά αποτελέσματα  
Οριστικοί πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher), ανά νομό και δήμο


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και την επιλογή των δικαιούχων, οι ωφελούμενες/οι της δράσης πρέπει :
1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από  από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ),
2. Να απευθυνθούν, άμεσα στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Θηβαίων και από 1/8/2018 στο Γραφείο του ΔΟΘ ( Κύπρου 3) για την εγγραφή των παιδιών τους και την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους είτε στην Δομή, για την οποία ενημερώθηκαν μέσω της ειδικής εφαρμογής ότι υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του παιδιού τους, δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή επιθυμούν.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα τόσο για τον Φορέα / Δομή όσο και τον ωφελούμενο/κάτοχο «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher)
3. Να υπογράψουν τη σύμβαση με τον φορέα επιλογή τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία
αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
4. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του
5. Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή από 3.9 έως
6-9-2017 «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (με την εισαγωγή ΑΦΜ και Ειδικού Κωδικού
πιστοποίησης).
Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική
εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή - τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα
ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (Voucher)

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2018 - 2019 και το πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο https://www.eetaa.gr/

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2018 - 2019 και το πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο https://www.eetaa.gr/.

Η εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ για τα αποτελέσματα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ της/του ενδιαφερόμενης/ου και του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, τον οποίο γνωρίζει μόνον η ίδια και απαιτείται κάθε φορά που η μητέρα επιθυμεί να κάνει εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να αντλήσει τα προσωπικά της στοιχεία. Παράλληλα και μετά την ολοκλήρωση άντλησης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, οι αιτούντες με τη χρήση του προσωπικού τους κωδικού μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους Προσωρινούς πίνακες και να υποβάλλουν ένσταση προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη φάκελο. Η ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι από 23/7 έως 25/7/2018.

Δείτε εδώ την ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτελέσματα  

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 10 /7 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1419
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 13η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  17 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας και λειτουργίας στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ.
2. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων και λοιπού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και Βαγίων.
3. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων και λοιπού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΘ.
4.   Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Θήβας.
5.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή του κτηρίου του Παιδικού Σταθμού Θήβας.
6.  Διαγραφές νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ.


                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         

                                       
                                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                        

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                      
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΗΒΑΣ


                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                      Θήβα 28 /6 / 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ                                      
           Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                               
     
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018
 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θήβας

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου ξεκίνησε με ενθουσιασμό για μια ακόμη χρονιά η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018 στη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας, που σχεδιάζεται και οργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και υλοποιείται από το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Το θέμα της νέας εκστρατείας είναι: «Αγαπημένα δεδομένα: παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο». Από τις 20 Ιουνίου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018, 148 Βιβλιοθήκες (Δημόσιες, Δημοτικές και Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων) σε όλη την Ελλάδα ενώνονται με το συντονισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης, για να προσφέρουν σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών πάνω από 3.000 δημιουργικά εργαστήρια.
Στα εργαστήρια αυτά οι Βιβλιοθήκες θα μεταμορφωθούν σε εργοστάσια δεδομένων. Οι αριθμοί και τα δεδομένα θα γίνουν αντικείμενο καταγραφών και μετρήσεων από τα παιδιά – ερευνητές, τα οποία καλούνται να παρατηρήσουν στοιχεία της καθημερινότητάς τους, δηλαδή δεδομένα που αφορούν τις προσωπικές τους συνήθειες, αλλά και πληροφορίες που είναι κρυμμένες στη φύση, στο χώμα, στο νερό, στον κόσμο των μελισσών.
Μέσα από την Εκστρατεία αυτή, πέρα από τη χαρά της δημιουργίας και της κοινωνικοποίησης, θα ανακαλύψουν τη μαγεία των μικρών πραγμάτων που τους περιβάλλουν και τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί και τα δεδομένα μετατρέπονται σε αφήγηση, εικόνα και εν τέλει ερμηνεία.
Στην εκδήλωση της  γιορτής έναρξης της καλοκαιρινής εκστρατείας παραβρέθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού του ΝΠ ΔΟΘ  κα Κων/να Ζαμπάκου, η οποία αφού ευχήθηκε καλή αρχή και επιτυχία, καλωσόρισε τους μικρούς φίλους της Βιβλιοθήκης στους νέους χώρους, τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και τους ευχήθηκε ένα χαρούμενο δημιουργικό καλοκαίρι με πολλά και καλά αναγνωστικά ταξίδια.
Αναλυτικό πρόγραμμα με τις δράσεις της Βιβλιοθήκης μπορείτε να  δείτε στο ιστολόγιο του ΔΟΘ, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dothivas.blogspot.com/2018/06/2018.html#more
Οι δράσεις πραγματοποιούνται κάθε πρωί από τις 10:30 έως τις 12:00 στους χώρους της Βιβλιοθήκης και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ