Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Ξεκινούν την Τετάρτη 20 Ιουνίου οι αιτήσεις ανέργων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (5μηνα)


Μετά το με Α.Π.: 2768/13-06-2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) ΓΣΕΕ σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/Γ.Σ.Ε.Ε. - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιπλέον, εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η αντίστοιχη ανακοίνωση πρόσληψης για τις θέσεις απασχόλησης ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πράξης για το Δήμο Θηβαίων εγκρίθηκαν συνολικά 90 θέσεις απασχόλησης, για την ΔΗ.Κ.Ε.Θ. 10 θέσεις , για τον Δ.Ο.Θ. 30 θέσεις και για την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ 10 θέσεις. (Αναλυτικά τις ειδικότητες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr )

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 και λήγει την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση (με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1) και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή:
  • Στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Θήβας (Οιδίποδος 11 Θήβα) καθημερινά 9:00 - 13:00 και Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και το απόγευμα 18:00 - 20:00.
  • Στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς (Δημάρχου Ανδρεαδάκη, Λιβαδειά) καθημερινά 9:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00
  • Στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας, Ροζάκη Αγγελή 59 Λαμία καθημερινά 9:00 - 15:00.
       
Οι θέσεις απασχόλησης, οι ειδικότητες, η με αρ. ΚΟΧ 5.801/1/2012 ανακοίνωση, το έντυπο της αίτησης καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής της  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr. προς εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. 

13. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ο.Θ.)


Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος
Υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

311
Φροντίδα Ηλικιωμένων
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
 ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12


1

312
Φροντίδα Ηλικιωμένων
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
1
313
Φροντίδα Ηλικιωμένων
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΤΕ / ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
2
314
Δράσεις υπέρ οργάνωσης και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
2
315
Δράσεις υπέρ οργάνωσης και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΤΕ / ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
2
316
Δράσεις υπέρ οργάνωσης και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
2
317
Δράσεις υπέρ οργάνωσης και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
1

13. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ο.Θ.)


Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος
Υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
318
Δράσεις υπέρ οργάνωσης και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
1
319
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών περιοχών
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Ή ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ/ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ

2
320
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών περιοχών
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
5 ΜΗΝΕΣ

3
321
Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων (υποστήριξη ψυχαγωγικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων του Καλλικρατικού  δήμου Θηβαίων)
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
1
322
Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων (υποστήριξη ψυχαγωγικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων του Καλλικρατικού  δήμου Θηβαίων)
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
 ΠΕ Ή ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
1
323
Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων (υποστήριξη ψυχαγωγικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων του Καλλικρατικού  δήμου Θηβαίων)
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/08/12
1
324
Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων (υποστήριξη ψυχαγωγικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων του Καλλικρατικού  δήμου Θηβαίων)
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/08/12
1
325
Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων (υποστήριξη ψυχαγωγικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων του Καλλικρατικού  δήμου Θηβαίων)
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ Ή ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/08/12
1
326
Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων (υποστήριξη ψυχαγωγικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων του Καλλικρατικού  δήμου Θηβαίων)
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/08/12
1
327
Επέκταση δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
2
328
Επέκταση δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ


2
329
Επέκταση δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
1
330
Επέκταση δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
113. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ο.Θ.)


Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος
Υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
331
Επέκταση δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη 01/09/12
1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου