Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 21η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μετατάξεις υπαλλήλων
  2. Έγκριση υλοποίησης πρακτικής άσκησης δύο σπουδαστριών προσχολικής αγωγής από το ΙΕΚ PRAXIS.
  3. Κάλυψη εξόδων μονοήμερης εκδρομής μελών ΚΑΠΗ Θήβας.
  4. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης 1.000,00€ για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.
  5. Οργάνωση εκδήλωσης αγώνα δρόμου «Γύρος καδμείας 2012».
  6. Συμμετοχή της βιβλιοθήκης στις δράσεις της Future Library 2013.
  7. Οργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Δημοτικής βιβλιοθήκης.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας σύμφωνα με τα υπ. Αριθ. 27757/28-11-2012 και 27758/28-11-2012 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
  9. Διαχείριση διαφημιστικών πινακίδων Δημοτικού Σταδίου Θήβας.                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου