Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή ποσού 12.180,00€ από την ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών λειτουργίας συσσιτίου για τις ανάγκες του ΝΠ
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΝΠ
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας για την προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του ΝΠ
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του ΝΠ
 6. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση απεντόμωσης-μυοκτονίας για τις ανάγκες του ΝΠ
 7. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση καθαρισμού μοκετών για τις ανάγκες του ΝΠ
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών  επισκευής και συντήρησης κτιρίων του ΝΠ
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου του ΝΠ  
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση  πραγματοποίηση  συντήρησης των κλιματιστικών του ΝΠ  
 11. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  για τις ανάγκες του ΝΠ, διάθεση και ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 2000,00 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 12. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση προμήθεια οικοδομικών  υλικών για τις ανάγκες του ΝΠ, διάθεση και ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 1000,00 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 13. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση προμήθεια ειδών ξυλείας  για τις ανάγκες του ΝΠ, διάθεση και ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 1000,00 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 14. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση προμήθεια τζαμιών για τις ανάγκες του ΝΠ, διάθεση και ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 2000,00 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 15. Περί ψήφισης πίστωσης  δαπανών (παρελθόντων ετών) του ΝΠ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας»
 16. Διαγραφή –εγγραφή νηπίων
 17. Περί έγκρισης ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης  οικονομικού έτους 2012
 18. Ορισμός δικηγόρου για την αγωγή του Στυλιανού Τζώτρζη στις 17-5-2013 στο Ειρηνοικείο Θηβών
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στις 19-5-2013 με τον Σύνδεσμο «Οι φίλοι της Θηβαϊκής Μουσικής
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ανταποδοτικές πηγές εσόδων του ΝΠ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας»

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου