Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την  19η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19,00μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


    1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση του ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ
   2. Διάθεση και ψήφιση ποσού για 5000,00 για την δαπάνη «Φωτισμός και κίνηση»
   3. Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης   για την  υπογραφή  της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ
   4. Εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την  υπογραφή  της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ
   5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και Βαγίων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών με δίμηνη σύμβαση
   6. Λήψη απόφασης για συντήρηση κι επισκευή στέγης  του  κτιρίου Παιδικού Σταθμού Θήβας, διάθεση και ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 3000,00 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
   7. Λήψη απόφασης για διάθεση και ψήφιση ποσού για την δαπάνη «Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας»  της υπαλλήλου του ΚΑΠΗ Βαγίων Μπατσούλη Χρυσούλας
   8.  Συζήτηση και λήψη  απόφασης σχετικά με την αίτηση  για μετάταξη της υπαλλήλου Κανάρη Παγώνας
   9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση για μετάταξη της υπαλλήλου Αντωνίου Μαρίας                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΣ Δ.Ο.Θ.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΣΔΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ

ΣΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου