Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για τη μίσθωση οικήματος στέγασης της βιβλιοθήκης του ΔΟΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΗΒΑ: 7 / 11 /2014

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1738
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


Διακηρύττει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 104/2014 Διακήρυξη προέδρου ΔΣ ΔΟΘ για τη μίσθωση οικήματος στέγασης της βιβλιοθήκης του ΔΟΘ.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να έχει συνολικό εμβαδό 170 τ.μ. να βρίσκεται εντός και προς το Κέντρο της Πόλης των Θηβών και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για την χρήση για την οποία προορίζεται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Τμήματος Πολιτισμού ΠΙΝΔΑΡΟΥ 112 ΘΗΒΑ μέχρι την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 1:00 μμ που αφορά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, ενώ η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας θα οριστεί από τον πρόεδρο στη δεύτερη φάση, βάση των προσφορών.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο του Τμήματος Πολιτισμού οδός ΠΙΝΔΑΡΟΥ 112 ΤΚ 32200 ΘΗΒΑ ΤΗΛ 2262029244.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου