Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                         
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 27 / 3 / 2015
                                                                            Αριθ. Πρωτ. :  416
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                            (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Σταμάτη Ευφροσύνη
Συνεδρίαση : 5η
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
ΣΧΕΤ.
    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 3η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Α’ Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση 19ης Χορωδιακής συνάντησης της μικτής χορωδίας ΔΟΘ – Διάθεση και Ψήφιση πίστωσης.
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης  για διοργάνωση εκδηλώσεων το Πάσχα στη Τοπική κοινότητα Λεύκτρων – Ψήφιση πίστωσης.
4.Συζήτηση και λήψη  απόφασης για ορισμό δικηγόρου σχετικά με  ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ.300/20-3-2015, ατομικής ειδοποίησης με ταυτόχρονη κατάθεση αίτησης αναστολής είσπραξης, λόγω της ασκηθείσας προσφυγής, ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων.
5.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 36/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Θηβών, στο όνομα του ελληνικού λαού.
6.Αποδοχή 4ης δόσης – αποπληρωμή από το ίδρυμα Στ. Νιάρχος, ποσού 4.800,00€.
7.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ν.Π.
8.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, για την προμήθεια ειδών Φαρμακείου για τις ανάγκες του Ν.Π.
9. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2015.
10.Εγγραφή – Διαγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς.
11.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ελλείψεις και κτιριακά προβλήματα στους Παιδικούς Σταθμούς της Θήβας.

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου