Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ

     

                     
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                          Θήβα 31 /3 / 2017
                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 465
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                          Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                         (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 5η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την  4η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.  Συγκρότηση Επιτροπών λειτουργίας των υπηρεσιών του «Δ.Ο.Θ.».
2.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.
3.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ».
  4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών     μηχανημάτων
5.   Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΕΙΑ»
6.   Έγκριση διενέργειας δαπάνης για αγορά βιβλίων έκδοσης πρακτικών Ημερίδας
      2011 για τον Βλάχικο Γάμο από την Ακαδημία Αθηνών.
7.   Έγκριση διενέργειας δαπάνης για προμήθεια συσκευών και υλικών για την
      αντικατάσταση του παλαιού συστήματος της μεγαφωνικής του γηπέδου Θήβας.
8.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση «1ου Αγώνα Δρόμου Αγάπης» στην ΤΚ Δομβραίνας.
9.   Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας στους
      Παιδικούς Σταθμούς
10.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και
     ευπρεπισμού.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικού του υπ’ αριθμ.
      ΒΙΜ 9250 μεταφορικού μέσου του ΔΟΘ.
12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για λοιπές προμήθειες γενικής φύσεως.
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.


                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                                                 
                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ Δ.Ο.Θ.

                       
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ                      

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                  

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                             

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                        

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                       

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                     

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                      Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου