Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 5 /10 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1873
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 15η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  11 του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ και Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2018.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού από το Δήμο Θηβαίων για προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ και έγκριση τεχνικής έκθεσης.
3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 253,00€ στον Κ.Α. 10-6699.0001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την προμήθεια υφάσματος για την επένδυση των μαξιλαριών για τα καναπεδάκια νηπίων.
4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 737,46€ στον Κ.Α. 10-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
5.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 434,00€ στον Κ.Α. 10-6261.0005 με τίτλο «Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Παιδικού Σταθμού Θήβας.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια λοιπού υλικού στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α. 60-6654 με τίτλο «Προμήθειες λοιπού υλικού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την προμήθεια ραφιέρας – συρταριέρας τριάντα θέσεων και εκπαιδευτικού υλικού στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α. 60-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για την προμήθεια τρόλεϊ σερβιρίσματος και ντουλαπιών αποθήκευσης στις αίθουσες των Παιδικών Σταθμών Θήβας.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λοιπές προμήθειες στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.700,00€ στον Κ.Α. 10-6699.0001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε ξύλινες πόρτες εσωτερικού χώρου.
9. Έγκριση υλοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Θήβας – Τμήματος Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας από 16-10-2018.


                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         

                            

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου