Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 23 /11 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2112
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 19η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  29 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 274/2017 δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Θηβαίων.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια υλικών γηπέδου και εργασίας για αποκατάσταση του γηπέδου Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.600,00 με ΦΠΑ στον Κ.Α. 15-6694.0013 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ. και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 994,48€ στον Κ.Α. 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε Χριστουγεννιάτικα στολίδια στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ..
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α. 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε Εκπαιδευτικό και  Κατασκευαστικό Υλικό στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για   λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως               στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 648,96€ στον Κ.Α.  00-6495.0001  με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως           » προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε  Χαρτί Α4 ΚΑΙ Α3 στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ.
6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για   Υλικά Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων  στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 807,00€ στον Κ.Α. 10-6661 με τίτλο «Υλικά Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε  Υλικά Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  λοιπές προμήθειες στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ. και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 622,48€ στον Κ.Α.                               
    10-6699.0001 με τίτλο « Λοιπές Προμήθειες  » προϋπολογισμού οικ. έτους   2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε Παιδαγωγικό και Ψυχαγωγικό Υλικό  στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ.


                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         
                                            

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                             

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου