Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 10 /12 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2259
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 20η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  18 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή επιχορήγησης 5.000,00€ από το Δήμο Θηβαίων.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Θηβαίων.
3. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 2781/2018 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΘ.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια εδεσμάτων για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή των ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 450,00€ στον Κ.Α. 10-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά της Χορωδίας ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων  προκειμένου να συμμετέχουν σε χορωδιακό φεστιβάλ στη Νέα Σμύρνη και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 250,00€ στον Κ.Α.  15-6413  με τίτλο «Μεταφορά προσώπων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018
6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για   εκτύπωση κάρτα μέλους των ΚΑΠΗ και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 155,00€ στον Κ.Α. 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών.
8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019.


                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         

                           
                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου