Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα: 5 / 7 / 2019
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1299
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 8η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  9 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης κρίνονται ως κατεπείγοντα ως και η συνεδρίαση στο σύνολο της κατά το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014, γιατί αφορούν: α) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΔΟΘ «Πινδάρεια 2019» - Έγκριση διενέργειας δαπάνης «Πινδάρεια 2019» καθώς επίσης και την κατάρτιση και ψήφιση προγράμματος «Πινδάρεια 2019», όπου επιβάλλεται να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, β) Β΄Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του ΔΟΘ και Αναμόρφωση ΟΠΔ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 45/2019 απόφασής μας και προκειμένου να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ένταξης της πράξης με τίτλο  «Προσαρμογή των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Θήβας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου Αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», γ) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή της Υπηρεσίας openABEKT στη Βιβλιοθήκη του ΔΟΘ, όπου επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΔΟΘ «Πινδάρεια 2019» - Έγκριση διενέργειας δαπάνης.
2. Κατάρτιση και ψήφιση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πινδάρεια 2019».
3. Β΄Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 του ΔΟΘ.
4. Αναμόρφωση ΟΠΔ Οικ. Έτους 2019 του ΔΟΘ.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή της Υπηρεσίας openABEKT στη Βιβλιοθήκη του ΔΟΘ και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.480,00€ στον Κ.Α. 10-6266 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».


                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.


                                                                       

 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                             

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                     

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου