Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα: 30 / 7 / 2019
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1383
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 9η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  7 του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης κρίνονται ως κατεπείγοντα ως και η συνεδρίαση στο σύνολο της κατά το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014, γιατί αφορούν: α) Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση σπουδάστριας στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας, όπου επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας β) Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 109/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής Δήμου Θηβαίων, όπου επιβάλλεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία γ) Συζήτηση και λήψη απόφασης για προσαρμογή του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Βαγίων στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017 προκειμένου να μην ανασταλεί η άδεια λειτουργίας του δ) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 35,00€, αναγκαιότητα για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ε) Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος, όπου επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας.

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας σπουδάστριας του ΙΕΚ PRAXIS Χαλκίδας.
2. Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 109/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής Δήμου Θηβαίων.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προσαρμογή του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Βαγίων στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017 και εξειδίκευση πίστωσης.
4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 35,00€ στον Κ.Α. 60-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.


                                                                       

 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                      

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου