Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Τροποποίηση λειτουργίας υπηρεσιών Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Θηβαίων (ΔΟΘ)

Σας ενημερώνουμε πως ο Δημοτικός Οργανισμός του Δήμου Θηβαίων συμμετέχει στα επιβεβλημένα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από πιθανή εξάπλωση του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου αποφασίζουμε τα εξής σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μας:

Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Θ.» μέχρι και 29-3-2020. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται αποστέλλοντας ηλεκτρονική αίτηση και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για προγραμματισμό ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας και e-mail των υπηρεσιών του «Δ.Ο.Θ.» :

1) Τμήμα Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών – Υποστήριξης Προγραμματισμού και Δημοσίων Σχέσεων: τηλέφωνο επικοινωνίας 2262023970 και e-mail: dothivas@gmail.com

2) Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας: τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262024224 και e-mail: kapithivas@hotmail.com

3) Τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας: τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262029372 και e-mail: paidstth@otenet.gr

4) Τμήμα Πολιτιστικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Περιβάλλοντος: Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262029244 και e-mail: pnefmatiko_pkdt@yahoo.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2262023970 και στο e-mail: dothivas@gmail.com

Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου