Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ 2020-2021 - Ανακοίνωση παράτασης της Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Δράση: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 -2021»


Λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τις πρώτες ημέρες υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής, και προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλες/οι οι υποψήφιες/οι, με απόφαση του Δ.Σ.της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., παρατείνονται:

1.Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: από τις 5/8/2020 στις 7/8/2020.
2.Η  ανακοίνωση των προσωρινών  αποτελεσμάτων:  από  τις  12/8/2020  στις 13/8/2020
3.Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: από 13/8 –17/8 σε 14/8 –18/8/2020 και ώρα 16:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου