Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ


                         
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ     
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ        
                                                                                Θήβα 19 / 1 / 2012
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 32
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα          
Ταχ. Κώδικας:  32200                                                  
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                          (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μάρθα Πανταζοπούλου
Συνεδρίαση : 1η                                             

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ.
ΣΧΕΤ.
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 25η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Αποδοχή πίστωσης ύψους 100.000,00 Ευρώ σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 5/2012 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Θηβαίων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας οικονομικού έτους 2012.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «Άθλησης για όλους» μεγάλης διάρκειας σύμφωνα με το υπ. αριθ. 136758/12-12-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής και Άθλησης.
  3. Προκήρυξη για την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας αποζημίωσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων.
  4. Καθορισμός ύψους τροφείων παιδικών σταθμών.
  5. Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής μελών στα ΚΑΠΗ.
  6. Διαχείριση διαφημιστικών πινακίδων

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου