Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
          ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα   14 /7 / 2014
                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 1088
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
Email: dothivas@gmail.com                             (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου Σεραφεία

Συνεδρίαση :12η
     ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την  17η  του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:30 μμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης α’ τριμήνου και β’ τριμήνου 2014.
 2. Αποδέσμευση πιστώσεων.
 3. Β’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
 4. Δέσμευση πιστώσεων.
 5. Αναμόρφωση στοχοθεσίας.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με στέγαση του Π.Σ. Βαγίων.
 7. Απολογισμός Επιχορηγήσεων.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων του Παιδικού Σταθμού Θήβας.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συντήρηση φωτοτυπικών του Π.Σ. Θήβας.
 10. Διαγραφή νηπίων στους Π.Σ. Βαγίων και Θήβας.
 11. Ασφάλεια Παιδικών Σταθμών και Αστική Ευθύνη.
  

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου