Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΟΘΑνακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Θήβας, που εδρεύει στη Θήβα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014 εδώ 
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ 
Δείτε το παράρτημα εδώ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) (Για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας)
Θήβα
ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων
Από την υπογραφή της
σύμβασης έως &
31-7-2015
1
102
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) (Για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας)
Θήβα
ΥΕ16 Προσωπικό Καθαριότητας
Από την υπογραφή της σύμβασης
έως & 31-7-2015
1
103
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) (Για τον Παιδικό Σταθμό Βαγίων )
Θήβα
ΥΕ 14 Βοηθών Μαγείρων
Από την υπογραφή της σύμβασης
έως & 31-7-2015
1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου