Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                          
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 27 / 10 / 2014
                                                                            Αριθ. Πρωτ. :1665
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                          (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες:Μουλκιαρώτου  Σ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:14η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

    Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη   συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 29η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 το μεσημέρι  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα:

1.Λήψη απόφασης για  υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Δήμο Θηβαίων για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε  κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Προγράμματος  ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) για τη Θεματική Περιοχή “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”.


                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου