Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών σε συνέχεια της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ενός (1) ατόμου (ΠΕ Νηπιαγωγών) για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Θ.»

Δείτε εδώ τον Πίνακα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου