Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ανακοινώση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων & ΥΕ Βοηθών Μαγείρων) για τις ανάγκες του ΔΟΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ»
με δ.τ. “Δ.Ο.Θ.”

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και  ΥΕ Βοηθών Μαγείρων )
για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ»,
που εδρεύει στο Δήμο Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου