Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 10 /7 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1419
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 13η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  17 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας και λειτουργίας στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ.
2. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων και λοιπού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και Βαγίων.
3. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων και λοιπού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΘ.
4.   Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Θήβας.
5.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή του κτηρίου του Παιδικού Σταθμού Θήβας.
6.  Διαγραφές νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ.


                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         

                                       
                                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                        

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                      
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου