Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ (16η)

 

                

       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 1 /9/2023

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2149

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση: 16η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  με τη διαδικασία της «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» την 7   του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)  Έγκριση δαπάνης για ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσία καθαριότητας του Δημοτικού Σταδίου Θήβας για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2023 και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α. 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως » του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

 

2)  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.480,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α. 15-7135.0003 με τίτλο «Εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων » του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 για προμήθεια και εργασίας τοποθέτησης εστίας ποδοσφαίρου και δίχτυ εστίας Τ.Κ. Καπαρελλίου.

 

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

 

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

  

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                        

 2.  ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

  

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

             

       

 

 

 

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ (15η)

 

                

       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 25/08/2023

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2112

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση: 15η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 31   του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1)  Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με την Τ.Κ. Ελαιώνα σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΕ την 16-9-2023 και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.240,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6474.0001 με  τίτλο «Άλλες εκδηλώσεις»  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων.

 

2)  Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6472.0001 με τίτλο «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΕΙΑ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΘ   για τα  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΕΙΑ 2023.  

 

3)  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 480,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6694.0014 με τίτλο «Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων»  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για προμήθεια δύο (2) ζευγαριών δίχτυα κανονικού τέρματος των Γηπέδων Νεοχωρακίου και Θήβας και τέσσερα (4) σημαιάκια κόρνερ για το Γήπεδο Νεοχωρακίου.

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

 

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

  

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                        

 2.  ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

             

       

 

 

 

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ (14η)

 

       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 10 /08/2023

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2044

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση: 14η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  με τη διαδικασία της «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» την 21   του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2024.

 

2)  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2024.

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

 

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

  

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                        

 2.  ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ