Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2022-2023 Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher της ΕΕΤΑΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

                                                           

Aπαλλαγή Οικονομικής Εισφοράς - Τροφείων για τα νήπια

που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ μέσω "Voucher 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική

εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και

ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Περιόδου 2022-2023”

 

Σας Ενημερώνουμε ότι

από τις 02/08/2022, ώρα 14:00 έως τις 12/08/2022, ώρα 23:59

έχει οριστεί το διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο  πλαίσιο Προγράμματος  Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»Περιόδου 2022-2023 που αφορά Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης:  Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023,

η Ηλεκτρονική Υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr , paidikoi.eetaa.gr «Ηλεκτρονική Υποβολή των Αιτήσεων» με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς,επιτρόπους ή συμπαραστάτες, Νόμιμους Εκπροσώπους βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.

 

Ο/η γονέας που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα θα απαλλαγεί πλήρως από την καταβολή των Οικονομικών

Εισφορών «Τροφείων» για το παιδί του καθ’ όλη τη διάρκεια φιλοξενίας της νέας σχολικής περιόδου 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν με σειρά μοριοδότησης, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher)

προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

 

Ο τρόπος κι η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης καθώς και οι τεχνικές

λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, περιγράφονται στην σελίδα της

ΕΕΤΑΑ: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 2022-2023 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

(πρώην"Εναρμόνιση")
[Πρόσκληση] [Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης]

 

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 2022-2023 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, για το Πρόγραμμα "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών (πρώην "Εναρμόνιση")

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα https://aitisi.eetaa.gr/home

 

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα.   

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες/οι να διαβάσουν προσεχτικά το Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023» για Ωφελούμενες Μητέρες, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ: https://thiva.gr

 

Παρακαλούνται ΟΛΕΣ οι μητέρες να υποβάλλουν την αίτησή τους για απαλλαγή τροφείων στις ανωτέρω ημερομηνίες.

 

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Αθήνα: 213-1320600 & 210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-544714 – email επικοινωνίας: helpdeskchildhood@eetaa.gr ).

 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

                                                                             ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

 

 

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 22/06/2022

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 979

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση : 9η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την  30 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30

 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. «Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή αίτησης σπουδάστριας του Δημόσιου ΙΕΚ Θήβας, Τμήματος «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ , για πρακτική άσκηση στους Δ.Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ του ΔΟΘ»

 

2. «Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού  140,00 συμπ. φπα στον Κ.Α. 10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων - σκευών και λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για τις ανάγκες  συντήρησης  και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων  στους  Δ. Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ του ΔΟΘ»

 

3. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.488,00€ συμπ. φπα στον Κ.Α 15-6611 με τίτλο << Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π >> του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 του ΔΟΘ για προμήθεια 200 βιβλίων με θέμα ΄΄ Διαβατήρια Ευετηριακά Δρώμενα  Παλιές μορφές – Σύγχρονοι προβληματισμοί – Νέες ερμηνείες ΄΄ του Βλάχικου Γάμου  .

 

4. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 255,00  συμπ. φπα στον Κ.Α 15-6694.0014 με τίτλο << Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων >> του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 του ΔΟΘ για προμήθεια λιπασμάτων στο γήπεδο Θήβας .

 

5. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.020,00 συμπ. φπα στον Κ.Α 15-7135.0003 με τίτλο << Εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων >> του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 του ΔΟΘ για προμήθεια 2 ταμπλώ πλέξι γκλάς γηπέδου μπάσκετ  της Τ.Κ Θίσβης και ενός μηχανήματος διαγράμμισης γηπέδου .

 

6. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 930,00€ συμπ. φπα στον Κ.Α 15.6262.0005 με τίτλο << Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων>> του προϋπολογισμού οίκ έτους 2022 του ΔΟΘ για συντήρηση αποφράξεων στο γήπεδο Θήβας .

 

7. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00€ συμπ. φπα στον Κ.Α 15-7135.0003 με τίτλο << Εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων >> του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 του ΔΟΘ για προμήθεια ηχητικών γηπέδου Θήβας .

 

8. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 750,00€ συμπ. φπα στον Κ.Α 15-6694.0014 με τίτλο << Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων >>  του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 του ΔΟΘ για προμήθεια σε ντουζιέρες , νιπτήρα και  λεκάνης με καζανάκι για το γήπεδο της Τ.Κ Πλαταιών . 

 

9.    Συζήτηση για πολιτιστικές εκδηλώσεις .     

 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


                                                                    ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

  

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                       

 2.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

            

       

 

 

 

Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

Επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων

 


Ο Δημοτικός Οργανισμός του Δήμου Θηβαίων με χαρά σας ανακοινώνει την πλήρη επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων από τη Δευτέρα 20 Ιουνίου. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν και οι εγγραφές νέων μελών αλλά και η ανανέωση των καρτών μέλους για το 2022.

Τα παραπάνω σηματοδοτούν τόσο την έναρξη λειτουργίας του εντευκτηρίου όσο και την πραγματοποίηση εκδρομών, διακοπών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, εφαρμόζοντας πάντα τους περιορισμούς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν ανά δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/2022 (ΦΕΚ 3004/Β/14-6-2022), προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας των ΚΑΠΗ με τη συμμετοχή μόνο των μελών που επιδεικνύουν ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ (η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως 90 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο).

Ευχόμαστε καλή και κυρίως ασφαλή επανέναρξη των δραστηριοτήτων αυτής της τόσο σημαντικής κοινωνικής δομής του Δήμου μας, η οποία γνωρίζουμε πως είχε λείψει ιδιαίτερα στους ωφελούμενους τα τελευταία δύο χρόνια.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπει ο Νόμος (Εγκύκλιος Δ 1 α/Γ.Π.17917/2021) και είναι τα εξής:

- Χρήση προστατευτικής μάσκας

- Τήρηση αποστάσεων

- Χρήση αντισηπτικού διαλύματος

- Τήρηση του μέγιστου αριθμού ατόμων

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

-ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ: 2262024224

-ΚΑΠΗ ΒΑΓΙΩΝ: 2262061366

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Θ.

Σταμάτης Καλαμιώτης


Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

 

 


       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 2/6/2022

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 752

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                             (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση : 8η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη διαδικασία της «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» στις  8 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα: 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.     Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00€ συμπ.ΦΠΑ στον Κ.Α. 60-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9478/6-6-΄22 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θηβαίων που αφορά παροχή υπηρεσίας από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό για ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας.

 

2. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 10.019,20€ συμπ.ΦΠΑ στον Κ.Α. 15-7135.0002 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΔΟΘ για προμήθεια κινητών πάγκων αναπληρωματικών ποδοσφαίρου (2 τεμαχίων) και (1 τεμάχιο) παρατηρητών – εστίες ποδοσφαίρου (1 ζευγάρι) - σύστημα συγκράτησης διχτύων εδάφους (1 ζευγάρι) και δίχτυα (1 ζευγάρι ) και τοποθέτησης αυτών.

 

 

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


                                                                    ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ   

                       

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

  

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                       

 2.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

            

       

 

 

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Εγγραφές-Επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς Θήβας και Βαγίων

 Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ»

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για τις Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ και Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ του Δ.Ο.Θ. σχ. περιόδου φιλοξενίας 2022-2023.


Χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών:


30 ΜΑΪΟΥ 2022 έως 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022


● Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5 ετών ( 30 μηνών ) έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/01/2019 έως 31/03/2020).


● Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση για την εγγραφή – επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. ΔΟΘ για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:
Α) μέσω email (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση : paidstth@otenet.gr

Β ) Παράδοση σε σφραγισμένο φάκελο, όπου υποχρεωτικά να αναγράφετε το Ονομ/μο του ενδιαφερόμενου Γονέα καθώς και η ένδειξη :ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή ΕΠΑΝ/ΦΗΣ νηπίου Σχ. Έτ. 2022-2023 στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ του Ν.Π « ΔΟΘ» στην δ/νση ΑΜΦΙΟΥ 3-5 ΘΗΒΑ για την εγγραφή στους Π.ΣΤ. ΘΗΒΑΣ και
στον Π.ΣΤ. Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ για την αντίστοιχη εγγραφή, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.


● Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ. σχετικά με πληροφορίες για την εγγραφή καθώς επίσης και για τον τρόπο υποβολής της Αίτησης και των δικαιολογητικών, από τις 09.00π.μ. έως 13:00μ.μ. καθημερινά (κ. Σταμάτη – τηλ. 2262029372).


● Τα έντυπα των Αιτήσεων, το Ατομικό Δελτίο Υγείας και τα δικαιολογητικά θα μπορείτε να τα βρείτε:
στο site τουΔ.Ο.Θ.: http://dothivas.blogspot.com και στο site του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ: https://thiva.gr


Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και πληρότητα των εγγράφων σας, ενώ επίσης συστήνουμε να αναγράφετε το ον/μο ΓΟΝΕΑ και ΝΗΠΙΟΥ καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αναφορικά με την αίτησή σας.


Μεμονωμένα δικαιολογητικά αιτήσεων δε θα παραλαμβάνονται.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ:


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΟΘ σχ.ετ.2022-2023

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ σχ. ετ. 2022-2023 Νηπίων ΔΟΘ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ σχ.ετ .2022-2023 Νηπίων ΔΟΘ

ΕΝΤΥΠΟ-Aτομικο Δελτιο Υγειας νηπιων ΔΟΘ