Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ                        
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 16 /11 / 2016
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1641
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                            (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 13η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την  22η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση άδειας χρήσης χώρων Παιδικού Σταθμού, για πρακτική άσκηση των σπουδαστών του ΙΕΚ Θήβας.
2.  Έγκριση για πρακτική άσκηση έξι (6) μηνών, από σπουδάστριες του ΙΕΚ Θήβας.
3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση του γηπέδου που βρίσκεται στο
     Τάχι, στο Σύλλογο Ιόλαο.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του «Δ.Ο.Θ.» στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, για το άναμμα του δέντρου – Διάθεση πίστωσης.
5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση Χορωδιακής συνάντησης και
    για την εκδήλωση εγκαινίων του ΚΑΠΗ Θήβας – Διάθεση πίστωσης.
          


                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ (ΕΙΔΙΚΗ)                        
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 16 /11/ 2016
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1640
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                            (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση Ειδική : 1η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την  22η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠ «Δ.Ο.Θ.»
2.  Ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017.


                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ