Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ (1η)

 

       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 12/1/2023

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 88

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση: 1η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 25   του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 670.000,00€ ως επιχορήγηση από το Δήμο Θηβαίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του ΔΟΘ οικ. έτους 2023.

 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση  προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της επιτροπής αξιολόγησης    ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

6. Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 600,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για διοργάνωση εκδήλωσης στο ΚΑΠΗ Βαγίων.

 

7. Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 1.000,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για διοργάνωση εκδήλωσης στο ΚΑΠΗ Θήβας.

8. Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 3.000,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια ειδών απολύμανσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, γρίπης Η1Ν1 και λοιπών ιώσεων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.

 

9. Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 3.000,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για υπηρεσία απολύμανσης – μυοκτονίας και COVID-19 στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ.

 

10. Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 18.990,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6694.0014 με τίτλο «Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τις ανάγκες συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων τόσο του Δημοτικού Σταδίου Θήβας όσο και των Δημοτικών και Τοπικών Ενοτήτων όλου του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές περιγραφές.

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

                                                                  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

                               

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

                                               Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                        

 2.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ