Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (17η)

 

                

       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 5/10/2023

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2357

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση: 17η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 18   του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

1)  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.990,00 €  συμπ. ΦΠΑ  στον Κ.Α  15-6694.0014 με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» του Προϋπολογισμού  Οικονομικού έτους  2023 για προμήθεια υλικών για το γήπεδο της ΤΚ. Λεύκτρων.

 

2) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 24.220,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α. 15-6262.0005 με τίτλο «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων» του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 για εργασίες συντήρησης του γηπέδου της  Τ.Κ. ΛΕΎΚΤΡΩΝ.

 

3)  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 820,00 €  συμπ. ΦΠΑ  στον ΚΑ 10-6699.0001 με τίτλο « Λοιπές Προμήθειες» του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 για προμήθεια λιπασμάτων για το γήπεδο Θήβας.

 

4) Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 95,00 €  συμπ. ΦΠΑ  στον Κ.Α  15-6694.0014 με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» του Προϋπολογισμού  Οικονομικού έτους  2023 για προμήθεια σε δίχτυα γηπέδου.

5) Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ενεργοποίηση και διαχείριση του  τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» στην ALPHA BANK και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών αναλήψεων, μεταφορά υπολοίπου και κλείσιμο του λογαριασμού.

 

6) Συζήτηση και λήψη Απόφασης περί λύσης της σύμβασης προμήθειας ειδών τροφοδοσίας (πριν την ολοκλήρωσή της) στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ: 2102/23-8-23 ενημερωτική επιστολή του αναδόχου.

7)  Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων Εγγραφών – Επανεγγραφών των νηπίων για το σχολικό έτος 2023-2024  στους Παιδικούς Σταθμούς  του Ν.Π «ΔΟΘ» -Διαγραφές Νηπίων.

 

8)  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00 συμπ.. ΦΠΑ στον Κ.Α. 15-7135.0002 με τίτλο "Λοιπός Εξοπλισμός"  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για τις ανάγκες των Δ. Παιδικών Σταθμών Θήβας του ΔΟΘ.

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

 

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                        

 2.  ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

             

       

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (2η)

 

                

       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 10/10/2023

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2377

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση Ειδική: 2η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

     Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 18   του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

        Έγκριση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2022 και απολογισμού   οικονομικού έτους 2022.

 

 

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

 

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

 

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                        

 2.  ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ