Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 15 / 3 / 2019
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 565
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 3η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  21 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Α΄ Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 και Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Οικ. Έτους 2019.
2. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2018.
3. Συζήτηση  και λήψη απόφασης για διοργάνωση της εκδήλωσης «Διβάνι» στην Τ.Κ. Λεύκτρων για το Πάσχα και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.500,00€ στον Κ.Α. 15-6474.0001 με τίτλο «Άλλες εκδηλώσεις».
4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για συντήρηση και επισκευή του μεταφορικού μέσου του ΔΟΘ.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μετακίνηση της Μικτής Χορωδίας του ΔΟΘ για συμμετοχή στο Εκκλησιαστικό Φεστιβάλ Τρίπολης την 13-4-2019 και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 930,00€ στον Κ.Α. 15-6471.0003 με τίτλο «Χορωδιακή συνάντηση».
6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση της 7ης Χορωδιακής Συνάντησης των ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων την 30 Μαρτίου και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 760,00€ στον Κ.Α. 10-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά:
    Α) της Χορωδίας των ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων στις 9 Απριλίου σε χορωδιακό φεστιβάλ στο Νέο Ηράκλειο και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 215,00€ στον Κ.Α. 15-6413 με τίτλο «Μεταφορές προσώπων» και
    Β) του χορευτικού τμήματος των ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων στις 13 Απριλίου σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Ν. Ηράκλειο με εξειδίκευση πίστωσης ποσού 175,00€ στον Κ.Α. 15-6413 με τίτλο «Μεταφορές προσώπων».
8.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.412,32€ στον Κ.Α. 10-6654 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού»  προϋπολογισμού οικ. έτους 2019,  σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.
9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.500,00€ στον Κ.Α. 10-6654 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού»  προϋπολογισμού οικ. έτους 2019,  σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΘ.
10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 80,60€ στον Κ.Α. 10-6699.0001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες» για τις ανάγκες του κλειστού γυμναστηρίου Θήβας.
11.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.157,60€ στον Κ.Α. 60-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών ΔΟΘ.
12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 200,00€ στον Κ.Α. 15-6694.0013 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών» για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Θήβας.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 587/19-3-2019   αίτηση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοταξί Θήβας «Ο Κάδμος».
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 537/12-3-2019 αίτηση φοιτήτριας για πρακτική άσκηση στη Βιβλιοθήκη του ΔΟΘ.
15. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών.

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         

                           
                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                       

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 14 / 3 / 2019
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 554
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 2η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  19 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         

                           
                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Απόκριες στον Δήμο Θηβαίων- Πρόγραμμα εκδηλώσεων σε Θήβα, Βάγια, Πλαταιές, Ξηρονομή, Ελλοπία, Δομβραίνα

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Διοργάνωση: Δήμος Θηβαίων- Δημοτικός Οργανισμός Θήβας 
 

O Δήμος Θηβαίων και ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
σας προσκαλούν την Κυριακή της Τυρινής (10/3) και την Καθαρά Δευτέρα (11/3) στα παραδοσιακά αποκριάτικα ελληνικά έθιμα,
που διοργανώνονται στη Θήβα, στα Βάγια, στις Πλαταιές, στην Ξηρονομή, στην Ελλοπία και στη Δομβραίνα, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Το Πρόγραμμα του Βλάχικου Γάμου Θήβας

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

O Βλάχικος Γάμος Θήβας

Το έθιμο του Βλάχικου Γάμου στη Θήβα


Θήβα: Ο ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
Κάθε χρόνο την Κυριακή της Τυρινής (τελευταία Κυριακή της Αποκριάς) και την Καθαρή Δευτέρα (πρώτη μέρα της μεγάλης νηστείας), τούτη την εποχή της άνοιξης, της βλάστησης και της γονιμότητας, εδώ και 200 χρόνια, στην αμπελοστεφάνωτη επτάπυλη Θήβα, πόλη πανάρχαιη και σεβαστή στην ιστορία και την παράδοση, πατρίδα του αμπελιού και του κρασιού, γενέτειρα του Βάκχου, σμίγουν τα προαιώνια στοιχεία της Διονυσιακής λατρείας με τη σύγχρονη χριστιανική πίστη, σ’ ένα πολυσήμαντο, λαϊκό έθιμο, τον «ΒΛΑΧΙΚΟ ΓΑΜΟ», που γίνεται σε τέσσερις γιορτινές μέρες. Την Τσικνοπέμπτη, την Κυριακή της Τυρινής, την Καθαρή Δευτέρα και των Αγίων Θεοδώρων.