Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ                        
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 27 /4 / 2017
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 576
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 7η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την  3η του μηνός ΜΑΪΟΥ   2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για απόφραξη φρεατίων και ριζόκοψη στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας.
2.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης για Χορωδιακή Συνάντηση 2017 και μεταφορά
     της Χορωδίας του ΔΟΘ.
3.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης για Άλλες Εκδηλώσεις.
4.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης για προμήθεια ειδών Υγιεινής για τις ανάγκες του
     Παιδικού Σταθμού Θήβας.
5.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια συσκευών και υλικών για την αντικατάσταση του παλαιού συστήματος της μεγαφωνικής του γηπέδου Θήβας.
6.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για οργάνωση θεατρικής παράστασης στον Παιδικό
     Σταθμό Θήβας.
7.  Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καταβολή Προέδρου και
     Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΔΟΘ.                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                                                  
                                        


                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ Δ.Ο.Θ.

                       
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                      

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                  

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                             

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                        

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                       

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                     

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                      


Τρίτη 25 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ                        
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 21 /4 / 2017
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 555
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 6η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την  27η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συντήρηση μεταφορικού μέσου ΚΑΠΗ


                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                                                 
                                                                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ Δ.Ο.Θ.

                       
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                      

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                  

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                             

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                        

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                       

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                     

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ