Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 30 / 10 / 2014
                                                                            Αριθ. Πρωτ. :1685
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                          (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου  Σ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:15η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

    Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 4η του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση οικήματος στέγασης της Βιβλιοθήκης του Δ.Ο.Θ. και κατάρτιση των όρων  δημοπρασίας.
2. Λήψη απόφασης για ορισμό δυο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της επιτροπής  εκτίμησης ακινήτου του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση προμήθειας  διαφόρων υλικών για τα γήπεδα.
4. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2014.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ελλείψεις σε εποπτικό – παιδαγωγικό -ψυχαγωγικό υλικό των Παιδικών Σταθμών Θήβας.
                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                          
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 27 / 10 / 2014
                                                                            Αριθ. Πρωτ. :1665
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                          (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες:Μουλκιαρώτου  Σ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:14η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

    Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη   συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 29η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 το μεσημέρι  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα:

1.Λήψη απόφασης για  υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Δήμο Θηβαίων για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε  κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Προγράμματος  ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) για τη Θεματική Περιοχή “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”.


                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ του Δ.Ο.Θ.

Αποτελέσματα της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΟΘ

 

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

Δείτε εδώ τον πίνακα απορριπτέων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Θήβα 10 / 10 / 2014
Αριθ. Πρωτ. : 1587
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας: 32200
Τηλ.: 2262023970 Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970 Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου Σ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:13η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 16η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 μμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΟΘΑνακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Θήβας, που εδρεύει στη Θήβα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014 εδώ 
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ 
Δείτε το παράρτημα εδώ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) (Για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας)
Θήβα
ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων
Από την υπογραφή της
σύμβασης έως &
31-7-2015
1
102
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) (Για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας)
Θήβα
ΥΕ16 Προσωπικό Καθαριότητας
Από την υπογραφή της σύμβασης
έως & 31-7-2015
1
103
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) (Για τον Παιδικό Σταθμό Βαγίων )
Θήβα
ΥΕ 14 Βοηθών Μαγείρων
Από την υπογραφή της σύμβασης
έως & 31-7-2015
1

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

Προκήρυξη Εκλογών νια την ανάδειξη 2 μελών στην επιτροπή του ΚΑΠΗ Θήβας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ : 6-10-2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : - 1560 -
Ν.ΠΔ.Δ
ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
Δ/νση: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 137 ΘΗΒΑ
Πληρ : ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ
Τηλ : 22620-24224
Ταχ.Κωδ : 32200
ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκλογών
Μελών ΚΑΠΗ ΘήβαςΠαρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεσθε να δηλώσετε συμμετοχή υποψηφιότητας μέχρι την Παρασκευή 10/10/2014 στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Α.Π.Η για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Κ.Α.Π.Η. την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 από 8 : 30 π.μ έως 13 : 30.
Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι και οι ψηφοφόροι να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή για το έτος 2014 .
Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη .
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Κ.Α.Π.Η ΘΗΒΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ


Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Την παγκόσμια ημέρα Τρίτης Ηλικίας γιόρτασαν τα ΚΑΠΗ του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας

Την 1η Οκτωβρίου, παγκόσμια ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, γιόρτασαν τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δημοτικού Οργανισμού του Δήμου Θηβαίων.
Το ΚΑΠΗ Θήβας πραγματοποίησε το πρωί εκκλησιασμό με αρτοκλασία στον Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη και το βράδυ τα μέλη συναντήθηκαν σε γνωστό κέντρο της Θήβας , όπου διασκέδασαν με τραγούδι και χορό.
Αντίστοιχα το ΚΑΠΗ Βαγίων διοργάνωσε γιορτή με μουσική, χορό και κεράσματα στον χώρο όπου στεγάζεται στα Βάγια.
Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, σεβόμενος και τιμώντας τους ανθρώπους που με κόπους και θυσίες, έδωσαν τον αγώνα για τις επόμενες γενεές, παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ Θήβας ευχόμενος σε όλα τα μέλη υγεία και ευτυχία. Στον εκκλησιασμό παραβρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Θ. κ. Γιάννης Παπαδημητρίου και στην εκδήλωση στο κέντρο η Δημοτική Σύμβουλος κα Ιουλία Κοντού.

Στην εκδήλωση στο ΚΑΠΗ Βαγίων παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βαγίων κ. Ευάγγελος Παπαλουκάς 

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Αποτελέσματα της υπ' αρ. ΣΟΧ 1/2014 του Δ.Ο.Θ.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της  υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα για την κατηγορία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα για την κατηγορία   ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα για την κατηγορία  ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Δείτε εδώ τον πίνακα απορριπτέων