Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

 

 

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 22/02/2022

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 152

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση : 2η  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ: αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.10343 (ΦΕΚ Β΄766/18-2-2022), σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, (ο σύνδεσμος είναι ο εξής: https://us02web.zoom.us/j/83246269735?pwd=OE9hcjJXRTllSkdPQXlQcGhLU1J2UT09, αν χρειαστεί κωδικός αυτός είναι: 1234 και Meeting ID: 832 4626 9735 ) την  28 του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 20:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Λήψη απόφασης για προμήθεια υλικών του Κλειστού Γυμναστηρίου Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.460,00 € στον Κ.Α. 15-6694.0014 με τίτλο «Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

2. Λήψη απόφασης για εργασίες συντήρησης του καυστήρα του Κλειστού Γυμναστηρίου Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 186,00 € στον Κ.Α. 15-6262.0005 με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

3. Λήψη απόφασης για προμήθεια λαμπών – εκκινητών και μετασχηματιστών του Γηπέδου της Τ.Κ. Υπάτου και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.350,00€ στον Κ.Α. 15-6694.0014 με τίτλο «Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

4. Λήψη απόφασης για προμήθεια χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Γηπέδου της Τ.Κ. Νεοχωρακίου και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 650,00€ στον Κ.Α. 15-6694.0014 με τίτλο «Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

5. Λήψη απόφασης για προμήθεια λαμπών και εκκινητών του Γηπέδου της

Τ.Κ.Μουρικίου  και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 600,00€ στον Κ.Α.15-6694.0014 με τίτλο «Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

6. Λήψη απόφασης για προμήθεια λιπασμάτων του Δημοτικού Γηπέδου Θήβας  και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.200,00€ στον Κ.Α. 15-6694.0014 με

τίτλο «Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

7. Απόφαση για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.419,50€ στον Κ.Α.10-7134.0003 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – ηλεκτρονικά συγκροτήματα»

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων για τις ανάγκες του ΔΟΘ.

 

8. Απόφαση για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.585,40€ στον Κ.Α.00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την υπηρεσία εγκατάστασης – τοποθέτησης των ηλεκτρονικών συγκροτημάτων του ΔΟΘ.

 

9. Απόφαση για  εξειδίκευση πίστωσης ποσού 70,00€ στον Κ.Α.10-7135.0001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια USB token για τις ανάγκες του ΔΟΘ.

 

10. Απόφαση για εξειδίκευση πίστωσης ποσού  2.200,00 στον Κ.Α. 00-6495.0001  με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τις ανάγκες  απεντόμωσης –μυοκτονίας, υλοποίησης ζώνης απώθησης φιδιών και μικροβιοκτονίας, καταπολέμησης sarscovid 19 των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών  του ΔΟΘ.

 

11. Απόφαση για εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 500,00 στον Κ.Α. 10.6265 με τίτλο    «Συντήρηση  και επισκευή επίπλων - σκευών και λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τις ανάγκες εγκατάστασης  - συντήρησης συστήματος πυρανίχνευσης  και συντήρησης των πυροσβεστήρων  στους  Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ.

 

12. Απόφαση για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.800,00€ στον Κ.Α. 15-6661 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια υλικών συντήρησης των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.

 

13. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 329/2022 απόφασης Δημάρχου Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ που αφορά την Ανάθεση  προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών  του ΔΟΘ.

 

14. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ που αφορά την Ανάθεση σε Προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού των υπηρεσιών : ΔΟΘ – ΔΗΚΕΘ – Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ.

 

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση  ιδιωτικής  συνοδού παράλληλης στήριξης νηπίου στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ –ΔΟΘ.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  την Αποδοχή  υλοποίησης  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ –«ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ – Δ΄Εξαμήνου του ΔΙΕΚ –ΘΗΒΑΣ, στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ.

 

 

 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

 

                                                                   ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 


                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                       

 2.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

  

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ