Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Εγγραφές-Επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς Θήβας και Βαγίων

 Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ»

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για τις Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ και Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ του Δ.Ο.Θ. σχ. περιόδου φιλοξενίας 2022-2023.


Χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών:


30 ΜΑΪΟΥ 2022 έως 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022


● Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5 ετών ( 30 μηνών ) έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/01/2019 έως 31/03/2020).


● Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση για την εγγραφή – επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. ΔΟΘ για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:
Α) μέσω email (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση : paidstth@otenet.gr

Β ) Παράδοση σε σφραγισμένο φάκελο, όπου υποχρεωτικά να αναγράφετε το Ονομ/μο του ενδιαφερόμενου Γονέα καθώς και η ένδειξη :ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή ΕΠΑΝ/ΦΗΣ νηπίου Σχ. Έτ. 2022-2023 στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ του Ν.Π « ΔΟΘ» στην δ/νση ΑΜΦΙΟΥ 3-5 ΘΗΒΑ για την εγγραφή στους Π.ΣΤ. ΘΗΒΑΣ και
στον Π.ΣΤ. Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ για την αντίστοιχη εγγραφή, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.


● Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ. σχετικά με πληροφορίες για την εγγραφή καθώς επίσης και για τον τρόπο υποβολής της Αίτησης και των δικαιολογητικών, από τις 09.00π.μ. έως 13:00μ.μ. καθημερινά (κ. Σταμάτη – τηλ. 2262029372).


● Τα έντυπα των Αιτήσεων, το Ατομικό Δελτίο Υγείας και τα δικαιολογητικά θα μπορείτε να τα βρείτε:
στο site τουΔ.Ο.Θ.: http://dothivas.blogspot.com και στο site του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ: https://thiva.gr


Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και πληρότητα των εγγράφων σας, ενώ επίσης συστήνουμε να αναγράφετε το ον/μο ΓΟΝΕΑ και ΝΗΠΙΟΥ καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αναφορικά με την αίτησή σας.


Μεμονωμένα δικαιολογητικά αιτήσεων δε θα παραλαμβάνονται.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ:


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΟΘ σχ.ετ.2022-2023

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ σχ. ετ. 2022-2023 Νηπίων ΔΟΘ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ σχ.ετ .2022-2023 Νηπίων ΔΟΘ

ΕΝΤΥΠΟ-Aτομικο Δελτιο Υγειας νηπιων ΔΟΘ

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

 

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 20/05/2022

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 677

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση : 7η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την  26 του μηνός ΜΑΪΟΥ 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00

 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό προθεσμίας υποβολής  

   αιτήσεων εγγραφής και  επανεγγραφής  νηπίων για το σχολικό έτος 2022-2023  

   στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. «ΔΟΘ».

 -Καθορισμός και προϋποθέσεις διαδικασίας υποβολής  αίτησης & δικαιολογητικών εγγραφής.

   -Συγκρότηση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων.

     2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικαιροποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 16/2021    απόφασης ΔΣ σχετικά με τον προσδιορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφείων) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. «ΔΟΘ».

         -Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης των αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων.

     3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικαιροποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 17/2021   απόφασης ΔΣ σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των   αιτήσεων  εγγραφής - επανεγγραφής   νηπίων στους Παιδικούς  Σταθμούς του Ν.Π. «ΔΟΘ».

 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης

    ΄΄ Αγώνες Χρήστος Βουδούρης ΄΄ υπο την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ όπως και της 

    ΕΑΣ  ΣΕΓΑΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ  & ΕΥΒΟΙΑΣ και του Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ

    ΘΗΒΩΝ στις 14-6-2022 στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας .

 5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α 15-6472.0003 με τίτλο

    << Αγώνες Χρήστος Βουδούρης >> του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 του

    ΔΟΘ για συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης  ΄΄ Αγώνες Χρήστος

   Βουδούρης ΄΄ υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ όπως και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝ .

   ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ και του Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ στις 14-6-2022 στο

   Δημοτικό Στάδιο Θήβας .

 6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.700,00€ συμπ ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6694.0014 με

    τίτλο << Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων>> του

     προϋπολογισμού οiκ έτους 2022 του ΔΟΘ  για προμήθεια  υλικών βαψίματος

     εξωτερικού τοίχου πόρτες και κάγκελα του Δημοτικού Γηπέδου Θήβας .

 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.365,00€ συμπ ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6262.0005 με

     τίτλο << Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων >> του προϋπολογισμού οικ

     έτους 2022 του ΔΟΘ  για συντήρηση  ( στεγανοποίηση) της στέγης του

     Κλειστού Γυμναστηρίου Θήβας

 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 460,00€ συμπ ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6694.0014 με

    τίτλο << Προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων >> του

    προϋπολογισμού οικ έτους 2022 του ΔΟΘ  για προμήθεια τζαμιών

    του κλειστού γυμναστηρίου Θήβας και τελάρο μεταλλικής γαλβανιζέ πόρτας

    δημοσιογραφικών θεωρίων γηπέδου .

 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Χορωδίας του ΔΟΘ σε

    διήμερο στο 3ο Φεστιβάλ Χορωδιών του Δήμου Γρεβενών και μεταφοράς

    αυτής .

 10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.150,00€ συμπ ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6471.0003 με

       τίτλο << Χορωδιακή Συνάντηση>>  του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 του

       ΔΟΘ για συμμετοχή της Χορωδίας του ΔΟΘ σε διήμερο στο 3ο Φεστιβάλ

       Χορωδιών του Δήμου Γρεβενών και μεταφοράς αυτής .

 11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης

      τουρνουά μπάσκετ 3 on 3 για παιδιά του ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΩΝ στις 16 και 17

      ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 . 

 12.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.116,00€ συμπ φπα στον Κ.Α 15-6474.0001με

      τίτλο << Άλλες Εκδηλώσεις >> του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 του ΔΟΘ

      για συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης τουρνουά μπάσκετ 3 on 3 για

      παιδιά του ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΩΝ στις 16 και 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 .  

 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


                                                                    ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

  

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                       

 2.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

    

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

            

       

 

 

 

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

 

 


       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 6/5/2022

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 609

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση : 6η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη διαδικασία της «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» στις  12 του μηνός ΜΑΪΟΥ 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα: 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Τελικής Φάσης (Final Four) το Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Θήβας.

 

2. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€ συμπ.ΦΠΑ στον Κ.Α. 15-6474.0001 με τίτλο «Άλλες εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΔΟΘ για συνδιοργάνωση εκδήλωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Τελικής Φάσης (Final Four) το Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Θήβας.

 

3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 75,00€ συμπ.ΦΠΑ στον Κ.Α. 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως» για τον καθιερωμένο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ του υπ’ αριθμ. ΒΙΜ 9250 λεωφορείου του Δ.Ο.Θ.

 

 

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

 

 

                                                                    ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ   

                      

 

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                       

 2.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

  

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ