Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Κοπή πίτας του ΚΑΠΗ Θήβας

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους για το 2014 έκοψαν τα μέλη του ΚΑΠΗ Θήβας του Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Θηβαίων, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου σε κοσμικό κέντρο της πόλης.

Την πίτα, που ευλόγησε ο πατέρας Νικόδημος, έκοψε ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου ευχόμενος στα μέλη να έχουν μια καλή και δημιουργική χρονιά, με χαμόγελα και αισιοδοξία σε πείσμα των δύσκολων καιρών που διανύει η χώρα. Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στο σημαντικό τους ρόλο, καθώς αποτελούν το στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, θέση που έχουν κερδίσει με την εμπειρία της ζωής τους.

Μετά την κοπή της πίτας η χορωδία του ΚΑΠΗ παρουσίασε τραγούδια αγαπημένα με τη συνοδεία του μαέστρου της κ. Κώστα Δέδε.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του ΔΟΘ κ. Ι. Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΚΑΠΗ Θήβας-Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Στρατέλος, ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Χατζησταμάτης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γ. Ψυχογιός, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Στ. Χαλβατζής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Ι. Κοντού και κ.κ. Κ. Βενιζέλος και Π. Βενιζέλος.

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Θήβα 20 /1 / 2014
Αριθ. Πρωτ. : 80
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας: 32200
Τηλ.: 2262023970 Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970 Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου Σεραφεία
Τηλ: 2262061544

Συνεδρίαση :2η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 24η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19,30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                             Θήβα     20 /1 / 2014
                                                                            Αριθ. Πρωτ. :  80
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας: 32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                            (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου Σεραφεία
Τηλ: 2262061544

Συνεδρίαση :2η

     ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 24η του μηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:30 μμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

   1. Ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ» οικονομικού έτους 2014.
   2.Αποδέσμευση πιστώσεων που δεν εξοφλήθηκαν ή δεν χρησιμοποιήθηκαν το έτος 2013.
   3. Α’ αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων οικονομικού έτους 2014 του ΔΟΘ.
  4. Δέσμευση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.
 5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών για τις προμήθειες σύμφωνα με τη διάταξη των παρ.1 και 3 του άρθρου 46 του Ν. ΕΚΠΟΤΑ και συγκρότηση αυτής.
 6. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών που διενεργούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ  και συγκρότηση αυτής.
  7. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη μέλους της επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2του Ν. 3463/06 και ορισμός δυο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΘ μετά των αναπληρωτών τους ως μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06.
 8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών –μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του ΠΔ 28/80 και ορισμός ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΘ μετά του αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών – μεταφορών  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του ΠΔ 28/80 και συγκρότηση αυτής.
 9. Πρόσληψη τριών ατόμων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση προγράμματος μαζικού αθλητισμού «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και ανάδειξη επιτροπής για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.
10. Εγγραφή νηπίων.

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Δημοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Δημοτικού Οργανισμού Θήβας οικ. έτους 2014

                  
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                              Θήβα: 17 / 1 / 2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ                                Αρ. Πρωτ: - 77 -
                    Ν.ΠΔ.Δ.

Δ/νση: Κύπρου 3, Θήβα
Ταχ.Κωδ : 32200
Πληρ: Κ. ΖΑΜΠΑΚΟΥ
Τηλ: 2262029244
Τηλ: 2262023970
Fax: 2262029244
Fax: 2262023970

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 ΘΕΜΑ :  «Δημοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Δημοτικού
                     Οργανισμού Θήβας οικ. έτους 2014».

    Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ιωάννης Β. Παπαδημητρίου έχοντας υπόψη :1) τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 2)την υπ’ αριθ. 127/2013 απόφαση ΔΟΘ για την ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2014 .3) την υπ’ αριθ. 389/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων και 4) την υπ’ αριθ. 2452/245884/30-12-2013 επικύρωση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας δημοσιεύει :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΟΘ


ΕΣΟΔΑ

0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
451.359,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
240.054,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
0,00
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
0,00
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
251.901,00
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
45.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
988.314,00


ΕΞΟΔΑ

6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
715.028,00
7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
5.101,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΠΟΕ) & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
261.001,00
9
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
7.184,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
988.314,00

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Θήβα 14 /1 / 2014
Αριθ. Πρωτ. : 49
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας: 32200
Τηλ.: 2262023970 Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970 Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου Σεραφεία
Τηλ: 2262061544

Συνεδρίαση :1η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 20η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14,00 το μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                             Θήβα     14 /1  / 2014
                                                                            Αριθ. Πρωτ. :  49
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                          (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου  Σεραφεία
Τηλ: 2262061544

Συνεδρίαση :1η

     ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την  20η του μηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14,00 το μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

    1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 420.000,00 ευρώ  από το Δήμο Θηβαίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ»  για όλο το οικονομικό έτος  2014.
   2. Αποδοχή  ποσού  4.060,00 ευρώ από την ΕΕΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2013 στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΗ Θήβας σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 20:00 στο κοσμικό κέντρο “ΤΖΑΚΙ”.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΘ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ                       ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΠΗ

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα  07 / 1 / 2014
                                                                               Αριθ. Πρωτ. : 10
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970
Φαξ: 2262023970
E-mail: dothivas@gmail.com
Πληροφορίες:

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΧΕΤ.:
Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης (2) χρονικής διάρκειας.
2.      Την με αριθμό 133/19-11-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΘ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας τεσσάρων (4) ατόμων για την απρόσκοπτη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών.
3.      Το με αριθμό πρωτ. 10829/253418/2013 - 2/01/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο εγκρίθηκε η με αριθμό 133/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΘ.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας τεσσάρων (4) ατόμων των κάτωθι κατηγοριών:
·         Δύο (2) ατόμωνΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων και ελλείψει ΠΕ νηπιαγωγών, για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας
·         Ενός (1) ατόμου ΥΕ16 προσωπικού καθαριότητας, για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας και
·         Ενός (1) ατόμου ΥΕ14 βοηθών μαγείρων για τον Παιδικό Σταθμό Βαγίων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 169 του Ν.3584/07.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν. 2738/1999).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Για την κατηγορία ΤΕ9, Βρεφονηπιοκόμων και εν ελλείψει ΠΕ Νηπιαγωγών:
(α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
(β) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος

2) Για την κατηγορία ΥΕ16 προσωπικού καθαριότητας
Για την κατηγορία αυτή δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

3) Για την κατηγορία ΥΕ14 βοηθών μαγείρων:
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή, απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή - για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 - απολυτήριος τίτλος Δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ
Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΔΟΘ, πάροδος Κύπρου 3 – 32200 Θήβα, τηλέφωνο: 2262023970, από 8/01/2014 έως και 14/1/2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
    Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Δήμου και τον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΘ.
                                                   Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                          Ιωάννης Β. Παπαδημητρίου