Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ενός (1) ατόμου (ΠΕ Νηπιαγωγών) για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Θ.»

 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
 Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας», που
εδρεύει στο Δήμο Θηβαίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 
 
Δείτε ή κατεβάστε  εδώ την Ανακοίνωση, την αίτηση και το παράρτημαΤουρνουά 3χ3 8-9 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας


Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

Δεν θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση "Αντιγόνη" του Ζαν Ανουιγ στη Θήβα

Η θεατρική παράσταση “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” του Ζαν Ανουίγ που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 στο πλαίσιο των "ΠΙΝΔΑΡΕΙΩΝ" ακυρώνεται λόγω τεχνικού ζητήματος, όπως ενημέρωσε τον Δ.Ο.Θ. η Παραγωγή της παράστασης.

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

   


.
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΘΗΒΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
           
 
                                  
 


                                                                                01/9/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΔΑΡΕΙΑ 2016

  Αναβάλλεται η παράσταση ¨Τον καιρό εκείνο τον παλιό¨ που ήταν προγραμματισμένη για την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 λόγω ασθένειας του πρωταγωνιστή.