Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ (20η-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

 

                

       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 13 /12/2023

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2884

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση: 20η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  με τη διαδικασία της «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» την 18   του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)  Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης

«ΓΥΡΟΣ ΚΑΔΜΕΙΑΣ» και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6472.0002 με τίτλο «ΓΥΡΟΣ ΚΑΔΜΕΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ.  έτους 2023 του ΔΟΘ  για την διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης.

2) Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τριμήνου 2022 και Α΄, Β΄, Γ΄ τριμήνου 2023.

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                        

 2.  ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

             

       

 

 

 

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ (20η)

 

                

       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 13/12/2023

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2884

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση: 20η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 18   του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1)  Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης

«ΓΥΡΟΣ ΚΑΔΜΕΙΑΣ» και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6472.0002 με τίτλο «ΓΥΡΟΣ ΚΑΔΜΕΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικ.  έτους 2023 του ΔΟΘ  για την διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης.

2) Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τριμήνου 2022 και Α΄, Β΄, Γ΄ τριμήνου 2023.

 

 

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                        

 2.  ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

  

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

             

       

 

 

 

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ (19η)

 

                

       

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 24/11/2023

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2652

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση: 19η

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο - οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 1   του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Δ.Ε. Θήβας, στην Δ.Ε. Βαγίων και στις Τ.Κ. Πλαταιών, Λεύκτρων, Ξηρονομής, Καπαρελλίου, Νεοχωρακίου, Μελισσοχωρίου και Ελαιώνα του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων.

2) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  38.150,40€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 15-6474.0001 με τίτλο «Άλλες εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Δ.Ε. Θήβας, στην Δ.Ε. Βαγίων και στις Τ.Κ. Πλαταιών, Λεύκτρων, Ξηρονομής, Καπαρελλίου, Νεοχωρακίου, Μελισσοχωρίου και Ελαιώνα του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων.   

3)  Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  2.500,00€ συμπ φπα στον Κ.Α 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως » του προϋπολογισμού οικ έτους 2023 για τις ανάγκες του κλειστού γυμναστηρίου Θήβας.

4) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  558,00€ συμπ φπα στον Κ.Α   15-6262.0005 με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ.  έτους 2023 για εργασίες συντήρησης υδραυλικής εγκατάστασης στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας.

5) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  403,00€ συμπ φπα στον Κ.Α   10-6699.0001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες» του προϋπολογισμού οικ  έτους 2023 για  προμήθεια ενός μπεκ για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Θήβας.   

6) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 90,00 €  συμπ. ΦΠΑ  στον Κ.Α  15-6262.0005 με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2023 για εργασίες συντήρησης στον ηλιακό θερμοσίφωνα του Δημοτικού Σταδίου Θήβας.

 

 7) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  315,00€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 15-7135.0003 με τίτλο «Εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για προμήθεια δίχτυα γηπέδων.   

8)  Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  340,00€ συμπ φπα στον Κ.Α 10-6699.0001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες» του προϋπολογισμού οικ έτους 2023 για προμήθεια λιπασμάτων στον χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου  του Δημοτικού Σταδίου Θήβας.

9) Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ  55-67 μακροχρονίως ανέργων.

10) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2350/24-10-2023 σύμβασης που αφορά υπηρεσία καθαριότητας στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου Θήβας.

11) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1743/4-7-2023 σύμβασης που αφορά προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.

12) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  400,00€ συμπ φπα στον Κ.Α 15-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ έτους 2023 για την προμήθεια εδεσμάτων για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης γιορτής στα ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων.

13) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 3.174,40 €  συμπ. ΦΠΑ  στον Κ.Α  00-6433.0002 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας» του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2023 για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων Χριστουγέννων των εγγεγραμμένων και φιλοξενούμενων νηπίων των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.

 

 14) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  2.019,94€ συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α 10-6654 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 που αφορά την προμήθεια υλικών και στολιδιών Χριστουγεννιάτικης διακόσμησης των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.   

 15)  Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  1.860,00€ συμπ φπα στον Κ.Α 15-6661 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» του προϋπολογισμού οικ έτους 2023 που αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίου των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.

16)  Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  1.450,00€ συμπ φπα στον Κ.Α 15-7135.0002 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ έτους 2023 που αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.

17) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  17.500,00€ συμπ φπα στον Κ.Α 15-6262.0005 με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ έτους 2023 για την συντήρηση του γηπέδου τένις στο Τάχι Θηβών.


                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                        

 2.  ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 12. ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ