Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

                           
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 24 / 11 / 2014
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1810
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                          (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Σταμάτη Ευφροσύνη
Συνεδρίαση : 17η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
ΣΧΕΤ.
    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 27η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:       1.  Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ,ποσού #8.125,00# € για
            υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ
2.      Εξουσιοδότηση του προέδρου Δ.Σ. ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης με  την ΕΕΤΑΑ.
       3.  Λήψη απόφασης  και  διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια 
       Χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών- Δώρων  για τα νήπια των Παιδικών
       Σταθμών  ΘΗΒΑΣ και ΒΑΓΙΩΝ.
4.  Ενημέρωση από την αθλητική επιτροπή σχετικά με τον «Γύρο Καδμείας»
     και την λειτουργία των αθλητικών χώρων.


                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 13η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για τη μίσθωση οικήματος στέγασης της βιβλιοθήκης του ΔΟΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΗΒΑ: 7 / 11 /2014

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1738
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


Διακηρύττει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 104/2014 Διακήρυξη προέδρου ΔΣ ΔΟΘ για τη μίσθωση οικήματος στέγασης της βιβλιοθήκης του ΔΟΘ.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να έχει συνολικό εμβαδό 170 τ.μ. να βρίσκεται εντός και προς το Κέντρο της Πόλης των Θηβών και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για την χρήση για την οποία προορίζεται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Τμήματος Πολιτισμού ΠΙΝΔΑΡΟΥ 112 ΘΗΒΑ μέχρι την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 1:00 μμ που αφορά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, ενώ η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας θα οριστεί από τον πρόεδρο στη δεύτερη φάση, βάση των προσφορών.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο του Τμήματος Πολιτισμού οδός ΠΙΝΔΑΡΟΥ 112 ΤΚ 32200 ΘΗΒΑ ΤΗΛ 2262029244.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ