Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (Τακτική)


               
       

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 29/04/2020
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 559
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 3η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

          Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), σας καλούμε στη  λήψη αποφάσεων με τηλεδιάσκεψη (ο σύνδεσμος είναι ο εξής: https://zoom.us/j/4823130453) την  4 του μηνός ΜΑΪΟΥ 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30 στα παρακάτω θέματα:

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Απαλλαγή των γονέων από την Μηνιαία
     οικονομική συμμετοχή( τροφεία), στους  Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. 
    «ΔΟΘ» σύμφωνα με το άρθρ. 26ο  της   Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου -  
     ΦΕΚ 84/Α΄/13-04-2020.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής και  επανεγγραφής  νηπίων για το σχολικό έτος 2020-2021 στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. «ΔΟΘ». Καθορισμός διαδικασίας υποβολής  αίτησης & δικαιολογητικών εγγραφής. Συγκρότηση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων.
3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφασης ΔΣ σχετικά με τον προσδιορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφείων) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. «ΔΟΘ». Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης των αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων.
4.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2019   
      απόφασης ΔΣ σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των  
      αιτήσεων  εγγραφής  - επανεγγραφής   νηπίων στους Παιδικούς  
      Σταθμούς του Ν.Π. «ΔΟΘ»
5.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Διενέργεια  Δημοπρασίας για  μίσθωση  οικήματος εντός της Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ για την  στέγαση του Παιδικού Σταθμού  ΒΑΓΙΩΝ του Ν.Π. «ΔΟΘ». Ορισμός Μελών της  Επιτροπής   Ελέγχου  καταλληλότητας – εκτίμησης  ακινήτου.


6. Κατάρτιση  Όρων Διακήρυξης σύμφωνα με τους οποίους  θα διενεργηθεί η
Δημοπρασία για την μίσθωση του οικήματος για την  στέγαση του Παιδικού   Σταθμού Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ του Ν.Π. «ΔΟΘ».
7. Εξειδίκευση Πίστωσης  στον Κ.Α.: 00-6495.0001 με τίτλο « Λοιπές Δαπάνες Γενικής    Φύσεως» για υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, απόφραξης φρεατίων – ριζίκοψης και καθαρισμού χαλιών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Θήβας.
8. Εξειδίκευση Πίστωσης  στον Κ.Α.: 10-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» για προμήθεια     ψηφιακής υπογραφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΘ.
9. Εξειδίκευση Πίστωσης  στον Κ.Α.:00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως» για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων για το λεωφορείο του ΚΑΠΗ Θήβας.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια υλικών κατασκευής: α) σιδερένιων κιγκλιδωμάτων για εξωτερικές πόρτες και παράθυρα και β) αγορά ξύλινης πόρτας και ξύλων, επισκευής εσωτερικών πορτών του κτιρίου του Δημοτικού Ξενώνα του ΔΟΘ και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.350,00€ στον Κ.Α.: 10-6654 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού»
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια τριάντα πέντε (35) πλαστικών καθισμάτων πάγκων και μοκέτας δαπέδου 60 τ.μ. για το κλειστό γυμναστήριο Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 800,00€ στον Κ.Α.: 10-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός»
           

                                                                            

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


                                                                    ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ


                                             ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

2.  ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

3.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ – ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4.  ΤΣΕΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

7.  ΜΑΡΖΑΒΑ ΜΑΡΙΑ

8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

11. ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

14. ΛΟΪΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ


  
    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.   ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2.   ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΜΑΡΙΝΑ

3.   ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4.   ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

6.   ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

14.   ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
            
       


                                                                        

                                       

                                     

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΣ (Ειδική)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 29/04/2020
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 558
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση Ειδική : 1η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), σας καλούμε στη  λήψη απόφασης με τηλεδιάσκεψη την 4 του μηνός ΜΑΪΟΥ 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα: 19:00 στο παρακάτω θέμα:

Α’ Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020 και Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Οικ. Έτους 2020 του Ν.Π. «Δ.Ο.Θ.».

           

                                                                            

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

                                                                    ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
                                     
                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

2.  ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

3.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ – ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4.  ΤΣΕΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

7.  ΜΑΡΖΑΒΑ ΜΑΡΙΑ

8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

11. ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

14. ΛΟΪΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ


  
    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.   ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2.   ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΜΑΡΙΝΑ

3.   ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4.   ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

6.   ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

14.   ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ