Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 14/6/2021

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 529

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση : 7η  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (ο σύνδεσμος είναι ο εξής: https://us02web.zoom.us/j/82380604803

) την  17 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα: 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.   Λήψη απόφασης: α) για τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, β) ορισμός δύο μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου και γ) ορισμός τριών μελών Επιτροπής Διενέργειας και Δημοπρασίας.

 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Θεόδωρος Βρυζάκης, η ζωή και το έργο του» και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον Κ.Α. 15-6474.001 με τίτλο «Άλλες εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΔΟΘ.

   

     3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του ΙΕΚ Θήβας Τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας στο ΔΟΘ.

   

     4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες των εργαζομένων του ΝΠ «ΔΟΘ»

 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή της υπ’ αριθμ.997/2021 απόφασης Δημάρχου Δήμου Θηβαίων για απευθείας ανάθεση προμήθειας σε είδη αρτοποιείου & ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.

 

 

 

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 


                                                                    ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

 

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

2.  ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

 

3.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ – ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

4.  ΤΣΕΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

7.  ΜΑΡΖΑΒΑ ΜΑΡΙΑ

 

8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 

9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

11. ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 

12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

14. ΛΟΪΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

  

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.   ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

2.   ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΜΑΡΙΝΑ

 

3.   ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

4.   ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 

6.   ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 

7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 

11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 

12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

14.   ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ