Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα: 12/ 6 / 2019
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1190
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 7η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  18 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα της Ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης κρίνονται ως κατεπείγοντα ως και η συνεδρίαση στο σύνολο της κατά το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014, γιατί αφορούν: α)αποδοχή απόφασης ένταξης και χρηματοδότηση έργου από ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, όπου επιβάλλεται να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, β) Αποδοχή απόφασης της οικονομικής επιτροπής Δήμου Θηβαίων σχετικά με κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για προμήθεια ειδών για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Θήβας και Βαγίων, όπου επιβάλλεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, γ) αναγκαιότητα για δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. 


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Θήβας ως 1η έδρα του Α.Ο ΥΠΑΤΟΥ στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προσαρμογή των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Θήβας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου Αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή της υπ’ αριθμό 75/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής Δήμου Θηβαίων για α) Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΟΘ και β) Την εκ νέου προσφυγή στην απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για λόγους κατεπείγοντος σε όσες κατηγορίες δεν υποβλήθηκαν προσφορές.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή της υπ’ αριθμό 49/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής Δήμου Θηβαίων για κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Θηβαίων. 


                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.


                                                                       

 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Μέχρι 28/6 οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Θηβαίων

Ο Δημοτικός Οργανισμός Δήμου Θηβαίων (ΔΟΘ) συμμετέχει και φέτος στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που αφορά στην απαλλαγή καταβολής τροφείων στους “Παιδικούς Σταθμούς Θήβας & Βαγίων” . 

Ο/η γονέας που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα θα απαλλαγεί πλήρως από την καταβολή τροφείων για το παιδί του καθ' όλη τη διάρκεια της νέας σχολικής περιόδου 2019-2020. 


Αξίζει να επισημάνουμε ότι, εφέτος θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, (το 2018 είχαν δοθεί 141.000 voucher), με μία (1) οριστική κατανομή, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν εξαρχής τα οριστικά αποτελέσματα και εάν δικαιούνται voucher. Υπενθυμίζουμε ότι, έως πέρυσι η διαδικασία ολοκληρώνονταν σε δύο φάσεις. Είχαμε μία κατανομή το καλοκαίρι και μία τον Σεπτέμβριο.


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τα μεσάνυχτα της 28ης Ιουνίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.g , όπου και αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες. Στο ίδιο διάστημα η αιτούσα /ών θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Αίτησης, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 21 Ιουλίου 2019.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργες μητέρες και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) στον ιδιωτικό τομέα. Αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση (εισόδημα), η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή τους κατάσταση (τρίτεκνες,πολύτεκνες, ΑΜΕΑ). Εκτός κριτηρίων είναι οι αιτούντες ΑΜΕΑ, των οποίων όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ ή εδώ σχετικά με την πρόσκληση, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.