Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ

     

                     
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                          Θήβα 31 /3 / 2017
                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 465
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                          Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                         (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 5η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την  4η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.  Συγκρότηση Επιτροπών λειτουργίας των υπηρεσιών του «Δ.Ο.Θ.».
2.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.
3.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ».
  4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών     μηχανημάτων
5.   Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΕΙΑ»
6.   Έγκριση διενέργειας δαπάνης για αγορά βιβλίων έκδοσης πρακτικών Ημερίδας
      2011 για τον Βλάχικο Γάμο από την Ακαδημία Αθηνών.
7.   Έγκριση διενέργειας δαπάνης για προμήθεια συσκευών και υλικών για την
      αντικατάσταση του παλαιού συστήματος της μεγαφωνικής του γηπέδου Θήβας.
8.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση «1ου Αγώνα Δρόμου Αγάπης» στην ΤΚ Δομβραίνας.
9.   Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας στους
      Παιδικούς Σταθμούς
10.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και
     ευπρεπισμού.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικού του υπ’ αριθμ.
      ΒΙΜ 9250 μεταφορικού μέσου του ΔΟΘ.
12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για λοιπές προμήθειες γενικής φύσεως.
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.


                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                                                 
                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ Δ.Ο.Θ.

                       
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ                      

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                  

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                             

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                        

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                       

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                     

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                      Παραμένει Πρόεδρος του Δ.Ο.Θ. ο Γιάννης Παπαδημητρίου

Παρουσία του Δημάρχου Θηβαίων κ. Σπύρου Νικολάου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας (Δ.Ο.Θ.),  όπως ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 50/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως Πρόεδρος του Δ.Ο.Θ. συνεχίζει ο κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου. Νέα Αντιπρόεδρος ορίστηκε η κα. Ιουλία Κοντού.
Αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Θ. έχει ως εξής:
Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Παπαδημητρίου Ιωάννης – Πρόεδρος
Κουτσοδήμος Δημήτριος
 1. Κοντού Ιουλία – Αντιπρόεδρος
Τούτουζας Δημήτριος
 1. Δρένιος Σωτήρης
Τυρηνόπουλος Κων/νος
 1. Λυμπέρη Αικατερίνη
Τζουμανέκας Νικόλαος
 1. Μαρζάβα- Σταμάτη Μίνα
Κοκοντίνη Ευαγγελία
 1. Ζερικιώτης Παναγιώτης
Φίλης Αλέξανδρος


 1. Ξενάκη Μαρία
Κουτσούκου Ανδρονίκη
 1. Μπεκρής Σπύρος
Πάνος Δημήτριος


 1. Λυμπερίου Ηλίας
Τσαρουχάς Αντώνιος
 1. Αγαπάκη- Αναδιώτη Ελένη
Χαλβατζής Σταμάτιος
 1. Χατζηχρονόγλου Αθανάσιος
Σταμούλης Κων/νος


 1. Κόρδατζης Ιωάννης
Σωτήρχος Βασίλης


 1. Φωτιάδης Αντώνης
Μπαρδώσα Αλςξάνδρα
 1. Βενιζέλος Παναγιώτης
Ράπτη Σταυρούλα
 1. Ζαμπάκου Κων/να
Σταμάτη Ευφροσύνη

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ      

                        
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 16 /3 / 2017
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 395
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                             (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 4η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την  21η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ   2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1)    Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Δ.Ο.Θ.»
2)    Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς  Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων  για τη διενέργεια συναλλαγών  μέσω του παραπάνω συστήματος.
3)    Προγραμματισμός  πρόσληψης έκτακτου   προσωπικού έτους 2017.
4)    Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
5)    Συζήτηση και λήψη απόφασης για υλοποίηση του προγράμματος  «Άθληση για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Aθλητισμού και υποβολή αιτήματος  για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.
6)    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού (από τον Δήμο Θηβαίων)  για προμήθεια τροφοδοσίας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δ.Ο.Θ.
7)    Έγκριση διενέργειας δαπάνης για προμήθειες  τροφοδοσίας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δ.Ο.Θ.
8)    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού (από τον Δήμο Θηβαίων)  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  των υπηρεσιών του Δ.Ο.Θ.
9)     Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
10) Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικού του υπ.αριθμ. ΒΙΜ9250 μεταφορικού μέσου του Δ.Ο.Θ.
11) Έγκριση διενέργειας δαπάνης για  λοιπές προμήθειες γενικής φύσεως.
12) Έγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευή του υπ.αριθμ. ΒΙΜ9250 μεταφορικού μέσου του Δ.Ο.Θ.
13)  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).
14)  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια υλικών για συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Θ.
15)  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες εκκένωσης βόθρου στον Παιδικό Σταθμό.
16)     Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια λοιπού  υλικού στους Παιδικούς Σταθμούς.
17)  Έγκριση διενέργειας δαπάνης  για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.
18)     Συζήτηση και λήψης απόφασης για χορήγηση άδειας πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων του Δ.ΙΕΚ Θήβας στον Παιδικό Σταθμό.
19)     Ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Ν.Π. «Δ.Ο.Θ.»   οικονομικού έτους 2017.
20)  Έγκριση διενέργειας δαπάνης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.
21)  Έγκριση διενέργειας δαπάνης για άλλες εκδηλώσεις.
22)  Έγκριση διενέργειας δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων.
23)  Έγκριση διενέργειας δαπάνης για τα Επαμεινώνδια.
24)  Ανατροπή δεσμεύσεων
25)  Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αίτηση - σύνταξης  φακέλου  για την αναγνώριση του Βλάχικου Γάμου Θήβας στον Εθνικό κατάλογο « ΆΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ Δ.Ο.Θ.
                                                                  


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ          ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ                      ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                  ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ           ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                             ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                        ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                       ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ - ΑΓΑΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ       ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                   ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                     ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                       ΣΤΑΜΑΤΗ ΦΡΟΣΩ