Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ‘ΓΥΡΟΣ ΚΑΔΜΕΙΑΣ 2018’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Κύπρου 3(πάροδος)
Ταχ. Κώδικας: 32200
Πληροφορίες: Μπάκας Κων/νος
Τηλ/ FAX: 22620-23970
E-Mail: dothivas@ gmail.com
ΘΗΒΑ: 27/11/2018

Αρ. Πρωτ: 2128.


ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ‘ΓΥΡΟΣ ΚΑΔΜΕΙΑΣ 2018’
Κυριακή 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΩΡΑ 12:00 μεσημβρινή

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Γ.Σ. ΠΙΝΔΑΡΟΣ – Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ –Ε.Α.Σ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣΕ.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί, την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018 στη Θήβα (γύρω από τις Επτά Πύλες της Αρχαίας Καδμείας) με ώρα έναρξης την 12:00 μεσημβρινή.
Στον αγώνα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος με δική τους ιατρική ευθύνη Άνδρες και Γυναίκες κάθε ηλικίας, καθώς και Αγόρια – Κορίτσια που ανήκουν σε Σωματεία του ΣΕΓΑΣ, όπως επίσης και ανεξάρτητοι αθλητές και πολίτες που θα έρθουν να δηλώσουν συμμετοχή, την ημέρα του αγώνα στην γραμματεία (Κεντρική Πλατεία Θήβας) και από ώρα 9:30 έως 11:45


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤ/ΡΙΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
1η
Αγόρια-Κορίτσια Γεννηθέντα 2010,2009,2008,2007
1.000μ.
2η
Αγόρια-Κορίτσια Γεννηθέντα 2006, 2005, 2004
1.800μ.
3η
Άνδρες-Γυναίκες Γεννηθέντες 2003 έως 1984
4.500μ.
4η
Άνδρες-Γυναίκες Γεννηθέντες 1983 & μεγαλύτεροι
4.500μ.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η εκκίνηση του αγώνα για όλες τις κατηγορίες θα γίνει στον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα, (κεντρική πλατεία Θήβας) και ώρα: 12:00 για την 1η κατηγορία, 12:15 για την 2η κατηγορία, και ώρα 12:30 για την & 4η κατηγορία, οι αγωνιζόμενοι θα ακολουθήσουν την εξής διαδρομή:

1η Κατηγορία: Επαμεινώνδου, Πινδάρου, Αντιγόνης, Επαμεινώνδου.
2η Κατηγορία: Επαμεινώνδου, Ετεοκλέους, Πολυνείκους, Αμφίωνος, Βουρδουμπά, Τσεβά, Πινδάρου, Αντιγόνης, Επαμεινώνδου.
3η & 4η Κατηγορία: Επαμεινώνδου, Ετεοκλέους, Πολυνείκους, Αμφίωνος, Βουρδουμπά, Αυλίδος, Χρυσ. Σμύρνης, Αμφίου ,Λαοδάμαντος, Καβείρων, Διρκαίου, Κύνος Κεφαλών, Αγ. Τριάδος, Επαμεινώνδου.

Ο τερματισμός για όλες τις κατηγορίες θα γίνει στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας.

ΕΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Οι απονομές θα γίνουν στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας και ώρα 13:30. Στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν, κύπελλο και μετάλλιο στον πρώτο / τη, και μετάλλια στους άλλους δύο.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής.
ΓΕΝΙΚΑ
α) Η διαδρομή θα καθορίζεται από βέλη που θα είναι χαραγμένα στο οδόστρωμα, καθώς και από τους κριτές του ΣΕΓΑΣ και την Τροχαία.
β) Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν κατά την διάρκεια του αγώνα στο στήθος τους με παραμάνα, την κάρτα συμμετοχής που θα πάρουν από την γραμματεία. Στον τερματισμό και στην έξοδο της χοάνης θα την παραδίδουν στους κριτές.

γ) Ότι δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη και αφορά τεχνικά θέματα θα επιλύεται από τον Αλυτάρχη του Αγώνα κ. Ντίνο Μπουλούκο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος του ΔΟΘ


Ιωάννης Β. Παπαδημητρίου

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 23 /11 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2112
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 19η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  29 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 274/2017 δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Θηβαίων.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια υλικών γηπέδου και εργασίας για αποκατάσταση του γηπέδου Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.600,00 με ΦΠΑ στον Κ.Α. 15-6694.0013 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ. και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 994,48€ στον Κ.Α. 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε Χριστουγεννιάτικα στολίδια στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ..
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α. 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε Εκπαιδευτικό και  Κατασκευαστικό Υλικό στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για   λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως               στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 648,96€ στον Κ.Α.  00-6495.0001  με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως           » προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε  Χαρτί Α4 ΚΑΙ Α3 στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ.
6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για   Υλικά Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων  στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 807,00€ στον Κ.Α. 10-6661 με τίτλο «Υλικά Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε  Υλικά Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  λοιπές προμήθειες στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ. και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 622,48€ στον Κ.Α.                               
    10-6699.0001 με τίτλο « Λοιπές Προμήθειες  » προϋπολογισμού οικ. έτους   2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε Παιδαγωγικό και Ψυχαγωγικό Υλικό  στους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ.


                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         
                                            

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                             

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ (ΕΙΔΙΚΗ)


                        
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα  22 / 11 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2100
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση Ειδική: 3η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  29 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 19:Ο0 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.  Έγκριση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
2.  Ο.Π.Δ. 2019                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
                                    


          

                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ