Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 8 /11 / 2018
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 2042
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 17η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  15 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων στις Δημοτικές Ενότητες Θήβας, Βαγίων και Πλαταιών και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.400,00€ στον Κ.Α.15-6474.0001 με τίτλο «Άλλες εκδηλώσεις» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά της Μικτής Χορωδίας του ΔΟΘ, λόγω συμμετοχής σε χορωδιακή συνάντηση και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 350,00€ στον Κ.Α.15-6471.0003 με τίτλο «Χορωδιακή συνάντηση» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση του γύρου Καδμείας.
4. Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης και Επιλογής των αιτήσεων εγγραφών και   επανεγγραφών των νηπίων για το σχ. Έτ. 2018-2019 στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.681,52€ στον Κ.Α. 00-6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε ξύλινες πόρτες εσωτερικού χώρου στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λοιπές προμήθειες στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 473,11€ στον Κ.Α. 10-6699.0001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες » προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π..
7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 504,80€ στον Κ.Α. 60-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας  » προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια αναμνηστικών δώρων των  εγγεγραμμένων φιλοξενούμενων νηπίων  για την ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου – Στυλιανού (προστάτης των νηπίων ) στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π..

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.874,40€ στον Κ.Α. 60-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας  » προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-7-2018 για προμήθεια σε συμβολικά Χριστουγεννιάτικα αναμνηστικά Δώρα  των εγγεγραμμένων φιλοξενούμενων νηπίων  για τις Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π..

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         

                                 

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ           

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου