Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. (ειδική)

 

                                                                                Θήβα 25/11/2021

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1513

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου Σεραφεία

Συνεδρίαση Ειδική : 4η  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

Σύμφωνα με την  Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 643/69472/24-09-2021 με την οποία επιχειρείται η σύνοψη των μέχρι τώρα διευκρινίσεων, καθώς και η επικαιροποίησή  τους στη βάση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και υγειονομικών δεδομένων και  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76),  σας καλούμε στην 4η Ειδική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη,

 (ο σύνδεσμος είναι ο εξής: https://us02web.zoom.us/j/85718656842?pwd=bXFZRUJTbmRLSHQveGdVUUtJUHMrQT09 αν χρειαστεί κωδικός αυτός είναι:1234) την  2 του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 20:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

1.    Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Θ» οικονομικού έτους 2022.

2.     Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Θ» οικονομικού έτους 2022.

 

 

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

                                                                    ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

 

 

 

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

 

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                       

 

2.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 

8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 

9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 

12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

  

 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 

3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 

5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 

6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 

11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 

12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

            

       

                                      

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. (τακτική)

 

                                                                                Θήβα 24/11/2021

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1501

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου Σεραφεία

Συνεδρίαση : 13η  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

Σύμφωνα με την  Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 643/69472/24-09-2021 με την οποία επιχειρείται η σύνοψη των μέχρι τώρα διευκρινίσεων, καθώς και η επικαιροποίησή  τους στη βάση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και υγειονομικών δεδομένων και  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του N. 4682/2020 (Α΄76),  σας καλούμε στην 13η  τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη,(ο σύνδεσμος είναι ο εξής: (https://us02web.zoom.us/j/85718656842?pwd=bXFZRUJTbmRLSHQveGdVUUtJUHMrQT09 Αν χρειαστεί κωδικός, αυτός είναι 1234) την  2 του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 20:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Θ»

2. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π. «Δ.Ο.Θ.» οικονομικού έτους 2022

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «ΓΥΡΟΣ ΚΑΔΜΕΙΑΣ».

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή της «Σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής win bank», με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών του παραπάνω συστήματος.

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση των αιτήσεων πρακτικής άσκησης τριών σπουδαστριών του Δ.ΙΕΚ Θήβας στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Θ. 

 

 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

                                                                   ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

 

 

 

 

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                        

 

2.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

3.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

4.  ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

7.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

 

8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 

9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

11. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 

12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

14. ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

  

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.   ΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

2.   ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 

3.   ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

4.   ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 

5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 

6.   ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 

11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 

12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ – ΑΚΡΙΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

14.   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

            

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)

 

 

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

                                                                                Θήβα 10/11/2021

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1411

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα

Ταχ. Κώδικας:  32200

Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Συνεδρίαση : 12η  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (ο σύνδεσμος είναι ο εξής:  https://us02web.zoom.us/j/85293179087?pwd=SzVnV2R6RkhPZ1pLN2FBRFdyNjV6Zz09, αν χρειαστεί κωδικός αυτός είναι:1234) την  15 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα: 20:15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΔΟΘ και εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 15-6474.0001 με τίτλο «Άλλες εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΔΟΘ.

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων των εγγεγραμμένων και φιλοξενούμενων νηπίων των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΘ.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως και εξειδίκευση πίστωσης.

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΘ.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ και εξειδίκευση πίστωσης.

 


                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


                                                                    ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

 

 

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.

 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1.  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 2.  ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

 3.  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ – ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 4.  ΤΣΕΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 5.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 6.  ΚΟΥΚΟΥ - ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 7.  ΜΑΡΖΑΒΑ ΜΑΡΙΑ

 8.  ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 9.  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 10. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 11. ΔΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 12. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΛΟΪΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 15.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.   ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 2.   ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΜΑΡΙΝΑ

 3.   ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 4.   ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 5.   ΝΟΚΑ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ

 6.   ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

 7.   ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 8.   ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 9.   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 10.  ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΣΗΜΩ

 11.  ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

 12.   ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 13.   ΦΟΥΡΤΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 14.   ΜΠΑΡΔΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 15.   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ