Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Θήβα 20 /1 / 2014
Αριθ. Πρωτ. : 80
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας: 32200
Τηλ.: 2262023970 Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970 Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου Σεραφεία
Τηλ: 2262061544

Συνεδρίαση :2η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 24η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19,30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.Ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ» οικονομικού έτους 2014.
2.Αποδέσμευση πιστώσεων που δεν εξοφλήθηκαν ή δεν χρησιμοποιήθηκαν το έτος 2013.
3.Α΄ αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων οικονομικού έτους 2014 του ΔΟΘ.
4. Δέσμευση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.
5.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών για τις προμήθειες σύμφωνα με τη διάταξη των παρ.1 και 3 του άρθρου 46 του Ν. ΕΚΠΟΤΑ και συγκρότηση αυτής.
6.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών που διενεργούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ και συγκρότηση αυτής.
7.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη μέλους της επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2του Ν. 3463/06 και ορισμός δυο(2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΘ μετά των αναπληρωτών τους ως μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06.
8.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών –μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του ΠΔ 28/80 και ορισμός ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΘ μετά του αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών –μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ1του ΠΔ 28/80 και συγκρότηση αυτής.
9.Πρόσληψη τριών ατόμων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση προγράμματος μαζικού αθλητισμού
«ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και ανάδειξη επιτροπής για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.
10.Εγγραφή νηπίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΣ Δ.Ο.Θ.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΣΔΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ

ΣΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου