Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                           
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ     
   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                   Θήβα 30/07/2013
                                                           Αριθ. Πρωτ. : 991

Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                 Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                            Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
email: dothivas@gmail.com           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες:
Συνεδρίαση : ΕΙΔΙΚΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. (άρθρο 67 Ν.  
             3852/10)
ΣΧΕΤ.:

    Καλείστε να προσέλθετε στη δεύτερη ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 2α του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και ψήφιση της Α’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας», για το έτος 2013 (άρθρο 159 του Ν.3463/06 ΚΔΚ).
                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


                                       ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου