Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                             Θήβα     1 / 7 / 2014
                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 1011
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
Email: dothivas@gmail.com                            (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου Σεραφεία

Συνεδρίαση :11η

     ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 7η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 8:00 μμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
  1. Β’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Δ.Ο.Θ.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου του Ν.Π. να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής – δήλωση - προσφορά, για υπογραφή της σύμβασης έναντι της ΕΕΤΑΑ ύστερα από την 1551/2-7-2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής επιστολής για την συμμετοχή στην 1551/2-7-2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
  4. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την δαπάνη «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2014 (Κ.Α. 10-6661)
  5. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την δαπάνη «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (Κ.Α 10-6662)                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου