Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Τέσσερις (4) Προσλήψεις για τον Δημοτικό Οργανισμό Θήβας. Δείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,
του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».


Ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων (2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, 1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων)  για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας», που εδρεύει στη Θήβα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε εδώ όλη την Ανακοίνωση της υπ' αρ. ΣΟΧ 1/2014 του ΔΟΘ
Κατεβάστε την αίτηση εδώ 
Δείτε το Παράρτημα της Ανακοίνωσης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου