Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. 21/7/2015 Τακτική


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Θήβα 16 /07 / 2015
Αριθ. Πρωτ. : 1121
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας: 32200
Τηλ.: 2262023970 Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970 Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Σταμάτη Ευφροσύνη
Συνεδρίαση :10η ΤΑΚΤΙΚΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την 21η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:1)Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΔΔ να υποβάλλει την αίτηση – προσφορά για Υπογραφή της Σύμβασης έναντι της ΕΕΤΑΑ ύστερα από την αρ.πρ. 2100/16-07-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

2)Συζήτηση και λήψη απόφασης Καθορισμού των Δομών που θα υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και αναλυτικά στοιχεία αυτών.

3)Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση Εγγυητικής Επιστολής για την συμμετοχή στην 2010/16-07-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

4)Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συντήρηση και επισκευή του κτηρίου που στεγάζεται ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΒΑΣ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΣ Δ.Ο.Θ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΣΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΑΙΡΗ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΩΡΑ

ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓΑΠΑΚΗ – ΑΝΑΔΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου