Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

                           

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                             Θήβα     30/11 / 2015
                                                                            Αριθ. Πρωτ. :  1730
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                          (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Σταμάτη Ευφροσύνη
Συνεδρίαση :16η ΤΑΚΤΙΚΗ

     ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
 Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  4η του μηνός ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ   2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Διάθεση και Ψήφιση Πιστώσεων για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις  στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ και ΒΑΓΙΩΝ.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έλλειψη προσωπικού στο Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας «ΚΑΠΗ» του Δ.Ο.Θ.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών για την Δ΄ Χορωδιακή Συνάντηση του τμήματος  Προστασίας Τρίτης Ηλικίας «ΚΑΠΗ» του Δ.Ο.Θ.
  4. Εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ. για Σύναψη Σύμβασης με την ΔΕΠΠΑ – ΔΕΣΦΑ
  5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της ειδικότητας δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελή Πόρους.
  6. Έγκριση για την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης πέντε (5) σπουδαστριών από ΙΕΚ στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας
  7.  Έγκριση για την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης ασκούμενων  σπουδαστριών του Δ. ΙΕΚ ΘΗΒΑΣ στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας
  8. Διάθεση και Ψήφιση πίστωσης ποσού #1.000,00# € για την πραγματοποίηση του «ΓΥΡΟΥ ΚΑΔΜΕΙΑΣ».  
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για τα Τέλη Κυκλοφορίας  του λεωφορείου   του  Ν.Π «ΔΟΘ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΣ Δ.Ο.Θ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΣΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΑΙΡΗ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΩΡΑ

ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓΑΠΑΚΗ – ΑΝΑΔΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου