Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

                         
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                            Θήβα 23 /6 / 2016
                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 802
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                            (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 8η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  28η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ   2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΔΟΘ Οικονομικού Έτους 2016
2. Κατάρτιση και ψήφιση προγράμματος εκδηλώσεων «ΠΙΝΔΑΡΕΙΑ 2016»
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
    του δημοτικού γηπέδου στην Ομάδα ΑΟ ΘΗΒΑ περιόδου 2016-2017.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου για
    πραγματοποίηση εκδήλωσης του Παιδικού Σταθμού της κ. Αγγέλου.
    

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                        


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου