Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας που ανακοινώθηκε στους Δήμους , από 16-09-2016 έως 23-09-2016 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα “Κατασκηνώσεις -Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ” έτους 2016.

Το πρόγραμμα αφορά 15 εγκεκριμένες θέσεις στα Λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας (Πέλλα) για τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:


1. Ηλικιωμένα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω και ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω πιστοποιημένο από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.
2. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας όλων των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3.Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας του Δημοσίου
4. Συνταξιούχοι του λογαριασμού ανασφαλίστων υπερηλίκων του ΟΓΑ του άρθρου 1 του Ν.1296/1982, όπως ισχύει.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :
1. Αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
2. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4.Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ
5.Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αρμόδιας υγιειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω
6. Ιατρική γνωμάτευση θεράποντος ιατρού στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του δικαιούχου και θα αιτιολογείται η ανάγκη υποβολής του σε λουτροθεραπεία ή πηλοθεραπεία
7. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι για το τρέχον έτος δεν έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα αυτό ή σε αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα.
  • Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται συνοδό. Η αναγκαιότητα συνοδείας βεβαιώνεται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή που πιστοποιεί την αναπηρία
  • Οι δικαιούχοι συμμετέχουν οικονομικά στο πρόγραμμα με το ποσό των 8 € ημερησίως κατ΄άτομο.
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα , βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Δημότες Δήμου Θηβαίων , μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Θηβαίων, έως και την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες :Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας 2262350604 και ΚΑΠΗ Δήμου Θηβαίων 2262024224

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου